Die 57ste algemene jaarvergadering (AJV) van die Simmentaler- en Simbra-beestelersgenootskap van Suider-Afrika het op meer as een vlak geskiedenis gemaak. Die genootskap het op 15 Januarie 2021 sy AJV vir die eerste keer ooit in ‘n digitale formaat aangebied.

Read it in English

Die raad het vooraf besluit dat, gegewe die huidige Covid-19-inperkingsregulasies en die tempo waarteen infeksies regoor die land toeneem, lede se welstand absolute voorkeur moet geniet en dat direkte kontak derhalwe buite die kwessie is. Gevolglik is die AJV in sy totaliteit digitaal aangebied. Hoewel dit ‘n nuutjie was, het ‘n rekord getal lede aan die digitale formaat deelgeneem, en het dit gesorg vir ‘n baie hoë stempersentasie vergeleke met tradisionele vergaderings.

Herstrukturering van die genootskap

Tydens die vergadering is gestem vir voorgestelde wysigings aan die genootskap se grondwet. Die voorgestelde wysigings maak voorsiening vir die herstrukturering van die genootskap, asook gelyklopende veranderinge wat nodig is om die genootskap weer te vestig as die Simmentalergenootskap van Suidelike Afrika. Die stemming was met meer as twee-derdes ten gunste van die voorgestelde wysigings aan die grondwet.

Tydens die jaarvergadering is Jan Holiday eenparig herkies tot president van die Simmentalergenootskap en Danie Erasmus is verkies tot vise-president. – Persverklaring, Simmentaler- en Simbra-genootskap