“2016 was een van die moeilikste landboujare in die afgelope 25 jaar.” Dit was die woorde waarmee die president van Agri Noord-Kaap, Henk van Wyk, die 2016 Agri Noord-Kaap kongres in Kimberley geopen het.

Volgens hom beleef landbouers ’n finansiële krisis, en beleidsonsekerheid en swak politieke leierskap dra verder daartoe by.

Van Wyk het die produsente daarop gewys dat die hulp wat van buite die landbou na hulle kant kom, nie baie is nie en daarom behoort die sektor homself so te posisioneer dat hy van die minste moontlike hulp van die staat afhanklik is.

Beleidsonsekerheid ten opsigte van grond en alles wat daarmee gepaard gaan, maak dat finansiële instellings nie baie gretig is om geld aan landbou voor te skiet nie. Hy sê daar moet dringend na alternatiewe en meer bekostigbare bronne van landboufinansiering gekyk word.

In sy presidentsverslag het hy egter nie net na die negatiewe punte gekyk nie. Hy het onder meer verwys na die uitstekende werk wat beleidskomitees doen om die saak van landbouers te bevorder.

Een daarvan is die beeld van produsente wat bevorder word. As uitvloeisel van hierdie projek het Agri Noord-Kaap ’n webtuiste (www.agrink.co.za) en Facebook-blad (Agri Northern Cape) geskep wat inligting aan die produsente beskikbaar stel.

Volgens hom slaag Agri SA daarin om die beeld van landbou in Suid-Afrika op te hef.

Hy sê die trefkrag van die handelsmerk van landbou het in die laaste jaar of drie aansienlik toegeneem. Die rampfonds en die aanwending daarvan skep vertroue en daarom word ruim donasies uit die privaat sektor aangebied, die verhouding met die regering is op ’n hoogtepunt, die noodsaaklikheid van landbou word deur die breë bevolking raakgesien en die landbouer verdien ’n vertrouensposisie onder Jan Publiek.

Van Wyk is opgewonde oor die groen toekoms van landbou. “Met die toename in die wêreldbevolking en al skaarser wordende hulpbronne is landbouprodusente reg geposisioneer vir ’n blink toekoms. Hou vas en bied uitdagings die hoof,” was sy woorde. – Koos du Pisanie, Veeplaas

Klik hier vir nog landbounuus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here