Agri Noordwes
Emile Pretorius van Santam Landbou, Dawie Rothmann en Willem de Chavonnes-Vrugt, president van Agri Noordwes.

Die Agri Noordwes Jongboerkomitee se pas afgelope Jongboerkonferensie in samewerking met Suidwes Landbou was ’n groot sukses. Die tema van die konferensie, ‘Verandering, innovasie en entrepreneurskap as sleutels vir sukses in elke boerdery’, het groot inslag by die boere gevind.

Die konferensiegangers is toegespreek deur die motiveringspreker, Marnus Broodryk, en verskeie ander bekende sprekers. ’n Paneelbespreking is ook gehou, wat gefokus het op ’n fondasie vir innovasie en entrepreneurskap. Die paneel is gefasiliteer deur dr Herman van Schalkwyk, hoof uitvoerende beampte van Suidwes Landbou.

’n Nuwe voorsitter en visevoorsitter vir die Jongboerkomitee is ook tydens die konferensie verkies. Louis Wessels is onbestrede tot voorsitter verkies en Edric Badenhorst as visevoorsitter.

Die Agri Noordwes jongboer van die jaar is ook by ’n glansdinee aangewys. Dawie Rothmann van die Brits Jongboervereniging is as die wenner aangewys en dring dus outomaties as ’n finalis deur na Toyota SA se nasionale jongboer van die jaar-kompetisie. Die ander finaliste in die jongboer van die jaar-kompetisie was Pieter Ernst van Agri Hartbeesfontein en Janna du Rand van Agri Mareetsane. – Persverklaring

Agri Noordwes
Emile Pretorius van Santam Landbou, Pieter Ernst, finalis, Dawie Rothmann en Janna du Rand, finalis.