Agri Noordwes tref voorsorg teen onrus en geweld

70
Noordwes
Agri Noordwes se Boeta du Toit sê dit is belangrik dat lede van die organisasie hulself vrywaar teen openbare geweld en plundering, sou dit in Noordwes uitbreek. Om hierdie rede is daar bestaande riglyne in plek wat gevolg moet word, sou die situasie homself in Noordwes voordoen. Foto: Christal-Lize Muller

Estimated reading time: 4 minutes

Noordwes is geensins gevrywaar van ’n aanslag soortgelyk aan die openbare oproer en grootskaalse plundering wat in KwaZulu-Natal (KZN) en Gauteng geheers het nie. Dit volgens Boeta du Toit, uitvoerende hoofbestuurder van Agri Noordwes, wat meen die fokus in hierdie verband kan vinnig na Noordwes verskuif word, maar die plaaslike landboubedryf is daarop voorbereid.  

Landbouproduksie in veral KZN is ook ondermyn en voedselsekerheid in sekere gebiede is in gedrang gebring. Du Toit sê daar was bestaande maatreëls om landbouproduksie in die provinsie te beskerm en talle pogings is in plek gestel om die situasie te normaliseer. Du Toit sê ondanks die feit dat landbouproduksie in Noordwes deel van die groter waardeketting in landbou is, en die gebeure in KZN en Gauteng in ’n mate ’n uitwerking op die insette van produsente in Noordwes het, gaan landbouproduksie in die provinsie voort. Hy sê daar is bestaande voorsorgmaatreëls ten opsigte van onluste en plundering in plek, met die bestaande landelike beveilingstrategie asook riglyne wat in ’n dokument opgestel is.

Landelike beveilingstrategie

Die landelike beveilingstrategie maak voorsiening vir ’n skakelmeganisme wat ook in Noordwes op ’n provinsiale, distriks- en plaaslike vlak, bestaan. Du Toit sê op hierdie vlak word daar voortdurend met die polisie vergader en dit is ook die geval in Noordwes. Belanghebbendes, insluitende Agri Noordwes, skakel voortdurend met die gesamentlike operasionele sentrum van Noordwes se polisie op ’n provinsiale vlak, terwyl skakeling ook met distrikskommissarisse en die onderskeie stasiebevelvoerders, plaasvind.

Riglyne-dokument

Agri Noordwes se riglyne-dokument met betrekking tot openbare onluste is ná ’n suksesvolle virtuele vergadering rakende landelike veiligheid, saamgestel. Die inhoud daarvan is ook op Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid, geskoei.

Volgens Du Toit het riglyne wat in die dokument vervat is ten doel om Agri Noordwes se lede te bemagtig sodat hulle voorbereid is op openbare onluste en plundering, sou dit in hul onderskeie gebiede voorkom. “Ons moet bedag wees daarop dat dit na ons eie provinsie kan uitbrei en ons moet alle moontlike voorsorg tref om onsself en ons families, werknemers, en eiendom daarteen te beskerm.”

Hy sê dit is ook nie onbekend dat die polisie se vermoë om hulp te verleen in voorvalle van dié aard, beperk is nie. Daarom moet daar seker gemaak word dat daar deeglik beplan is om op te tree in voorvalle totdat die polisie die nodige ondersteuning kan bied.

Die beginsels wat in die dokument vervat is, sluit die volgende in:

 • Daar moet deurlopende kontak met die polisie se plaaslike stasiebevelvoerders wees.
 • Die vloei van betroubare inligting is belangrik en moet by Agri Noordwes aangemeld word, sodat die organisasie met die polisie kan skakel. Dit dra by tot die bewuswording van sekere situasies in gebiede sodat dit tydig hanteer kan word.
 • Beplanning vir optrede saam met belanghebbendes ter beskerming van die landbougemeenskap, moet geskied. Dit sluit gekoördineerde beplanning met TLU SA, AfriForum en gemeenskapspolisiëringsforums in. Dorpe met sakeondernemings wat geteiken kan word, word ook ingesluit.
 • Plaaslike strukture moet deel vorm van die onderskeie polisiekantore se gesamentlike operasionele sentrum, waar inligting ook gedeel word en beplanning gedoen word om brandpuntgebiede uit te lig. Beplanning kan ook gedoen word vir die aanwending van hulpbronne en hoe toegangsroetes afgesper kan word.  Daarmee moet die konsekwente toepassing van die bestaande Covid-19-regulasies ook in ag geneem word.   
 • Die aktivering en die bedryf van ’n virtuele stelsel vir ’n kommunikasiesentrum wat op ’n plaaslike en provinsiale vlak funksioneer, word ook uitgelig.
 • Die ry van patrollies moet plaasvind om sodoende sigbaarheid te verbeter. Sodoende kan waarneming plaasvind en die aanwending van plaaslike sekuriteitsmaatskappye as magsvermenigvuldigers vorm deel daarvan.   
 • Boere se toepassing van algemene paraatheid is ook ’n basiese riglyn in die dokument. Dit sluit radio-kommunikasie in. Hulle moet ook bedag wees op die verspreiding van fopnuus omdat dit verdere onsekerheid en angs kan aanwakker.
 • Die gereedheid om brande te voorkom en te bestry is ’n belangrike beginsel. Daar moet volledig rekord van gebeure gehou word deur middel van die maak van aantekeninge met betrekking tot tyd en plek, sowel as die neem van foto’s en video’s.  
 • Die gebruik van sekuriteitskamerastelsels, wat reeds omvangryk in die provinsie is, is ook ’n beginsel wat in die dokument vervat word. Verdagte mense in voertuie kan gemonitor word en die nodige optrede kan in so ’n geval beplan word.
 • Beskerming van strategiese punte op plase – soos brandstoftenks en ander infrastruktuur, word in die dokument vervat.
 • Artikel 47 van die Strafproseswet, 1977 (Wet 51 van 1977) is ook ’n kernbeginsel wat in die dokument voorkom. Die polisie gebruik hierdie wet om mans te versoek om ondersteuning te bied met onder meer inhegtenisnemings en die aanhouding van verdagtes. Lede moet toesien dat daar deur die polisie volledig rekord van die amptelike versoek om hulp, asook die aanstelling, gehou word. Dit is om lede van georganiseerde landbou teen onder meer die risko van verskeringseise te beskerm.
 • Die Suid-Afrikaanse Spesiale Risiko Versekeringsvereniging (Sasria) se rol word ook uitgelig en lede word aangemoedig om hierdie riskoversekering uit te neem sodat hul beskerm kan word teen skade wat deur betogings, onluste en openbare wanorde, veroorsaak kan word.

Vir meer inligting kontak Boeta du Toit, uitvoerende- hoofbestuurder van Agri Noordwes by 018 632 3612. – Christal-Lize Muller, AgriOrbit