Agri Noordwes tref voorsorg teen onrus en geweld

Noordwes is geensins gevrywaar van ’n aanslag soortgelyk aan die openbare oproer en grootskaalse plundering wat in KwaZulu-Natal (KZN) en Gauteng geheers het nie. Dit volgens Boeta du Toit, uitvoerende … Continue reading Agri Noordwes tref voorsorg teen onrus en geweld