Agri SA het die direksielede wat tydens die 2020-kongres verkies is, gelukgewens. Die direksielede is verteenwoordigend van die landbouwaardeketting as geheel, insluitend Agri SA se provinsiale affiliasies, bedryfsorganisasies en korporatiewe lede.

Read it in English

“COVID-19 het vernietiging onder menige sektore en veral die ekonomie gesaai, maar dit het ook aan die landbousektor en -waardeketting ’n geleentheid gebied om te presteer en voedsel aan Suid-Afrikaners te voorsien. Die bedryf kon tydens die pandemie steeds ’n groot aantal produkte aan verskeie internasionale markte te lewer.

“Teen 15%, was die landbou ook die enigste sektor wat tydens die inperking gegroei het, wat weereens die belangrikheid van die bedryf en sy bydrae tot die ekonomie, asook sy deursettingsvermoë, bevestig het,” sê Pierre Vercueil, wie tydens die kongres as Agri SA se president verkies is.

“Ek is opgewonde! Met die hulp van die nuutverkose direksie sal ons verskeie aangeleenthede wat van belang is vir boere, aanspreek. Ek maak staat op ons lede-organisasies om saam met ons te werk ten einde die nodige sukses te behaal.”

Pierre is ’n graan- en veeprodusent in die Noordwes-provinsie. Hy is ’n voormalige president van Agri Noordwes wat oor die jare op verskeie direksies gedien het en bring waardevolle leierskapervaring saam met hom.

Die Agri SA-direksie vir 2020/21 is as volg:

 • Pierre Vercueil, president.
 • Phenias Gumede, adjunkpresident.
 • Jaco Minnaar, adjunkpresident.
 • Douglas Stern, algemene sakekamerverteenwoordiger.
 • Nicol Jansen, algemene sakekamerverteenwoordiger.
 • Piet Engelbrecht, algemene sakekamerverteenwoordiger.
 • SK Makinana, bedryfskamerverteenwoordiger.
 • Niël Joubert, bedryfskamerverteenwoordiger.
 • Derek Mathews, bedryfskamerverteenwoordiger.
 • Gerhard Diedericks, korporatiewe kamerverteenwoordiger.
 • Rossouw Cillié, korporatiewe kamerverteenwoordiger.
 • Nic Bronkhorst, korporatiewe kamerverteenwoordiger.
 • Dr Charlotte Nkuna, onafhanklike direkteur.
 • Dr Kathy Hurley, onafhanklike direkteur.

Die tema van die 2020-kongres was ‘Landbou: ’n Integrale deel van die ekonomiese waardeketting, wat aanpas by en bou vir ’n nuwe toekoms’. “Verskeie sprekers het nuwe insigte gebring wat ons met ons werk in die toekoms in ag kan neem,” sê Christo van der Rheede, Agri SA se uitvoerende direkteur. “Ons het ook tydens die kongres gesien hoeveel werk reeds namens Agri SA se lede gedoen is deur ons sentra van uitnemendheid en kamers.

“Ek is opgewonde en sien uit daarna om met die direksie saam te werk ten einde ’n gunstige omgewing vir ons boere en plaaswerkers te skep sodat hulle kan voortgaan met hul belangrike werk om voedsel vir ons nasie te produseer en nasionale stabiliteit te verseker.” – Persverklaring, Agri SA

Die afsluiting van die kongres kan hieronder besigtig word.