Agri SA is bekommerd oor NERSA se onwilligheid om SSEG-projekte te registreer. Agri SA-lede het die potensiaal om deur middel van small-scale embedded generators (SSEG’s) (minder as 1 MW), die nodige krag te voorsien om toekomstige beurtkrag te vermy.

Read it in English.

“Dit is onaanvaarbaar dat boere wat hul deel wil doen om druk op die kragnetwerk te verlig, nie toegelaat word om dit te doen nie,” sê Nicol Jansen, Agri SA se voorsitter van die Sentrum van Uitnemendheid: Ekonomie en Handel.

Ingevolge die Licensing Exemption and Registration Notice wat op 10 November 2017 in die Staatskoerant gepubliseer is, word SSEGs vrygestel van lisensiëring maar moet by NERSA geregistreer word. NERSA se versuim om SSEGs te registreer verhoed egter dat voltooide SSEG-projekte by die kragnetwerk kan aansluit. Nie-registrasie was tot dusver die status quo, ten spyte van die volgende:

  • NERSA se goedkeuring van ‘n registrasieproses tydens ‘n Energiereguleerder-vergadering gehou op 3 Oktober 2018.
  • NERSA se goedkeuring van ‘n registrasiefooi van R200 tydens ‘n Energiereguleerder-vergadering gehou op 1 Maart 2019.
  • Die Registrasieproses en Interne Prosedure vir Registrasie van SSEGs is op 19 Maart 2019 op NERSA se webwerf gepubliseer.
  • NERSA het op 26 Maart 2019 eposse uitgestuur waarin hy die verwysingsnommer en die rekening waarin die registrasiefooi betaal moet word, bevestig het.
  • Die Elektrisiteit-subkomitee het op 10 April 2019 sewentien (17) projekte vir registrasie goedgekeur. Ingevolge hul proses, was NERSA veronderstel om die registrasiebriewe uit te stuur.
  • Die Elektrisiteitsubkomitee het daarna besluit om af te wyk van die goedgekeurde proses en om hierdie 17 aansoeke by die Energiereguleerder-vergadering aan te beveel vir finale goedkeuring.
  • Vir een of ander onbekende rede, was die registrasie van SSEGs nie by die sakelys van die Energiereguleerder-vergadering van 29 April 2019 ingesluit nie. Dit het ‘n verdere vertraging tot gevolg gehad.
  • Alhoewel die registrasiefooie betaal is, is die fasiliteite nog nie deur NERSA geregistreer nie.

Agri SA is dus genoop om verdere opsies te oorweeg ten einde druk op NERSA uit te oefen om sy mandaat te vervul en SSEG-projekte wat voldoen aan die registrasievereistes te registreer. Dit sluit in die moontlike aanwending van regsmiddele. – Persverklaring