Agri SA se watersentrum is onlangs bekendgestel. Die sentrum sal daarop fokus om regverdige toegang tot water vir Suid-Afrikaanse boere te verseker.

Hierdie inisiatief is in reaksie op die verskeidenheid uitdagings wat landbou-watergebruikers in die gesig staar, wat uiterste droogtes, klimaatsverandering en water-infrastruktuur wat nie behoorlik in stand gehou is nie, insluit. Die situasie is uiters dringend, gegewe verskeie beleidsvoorstelle wat gelyktydig die koste van water kan verhoog terwyl die beskikbaarheid verlaag word.

Agri SA se watersentrum sal onder andere op waterbeleid en wetgewingsvoorstelle soos die Nasionale Water- en Sanitasie-meesterplan en die Nasionale Waterhulpbronstrategie fokus.

Koste van water

Die huidige wysigings aan die Nasionale Waterwet, 1998 (Wet 36 van 1998) sal byvoorbeeld die koste van water vir landbougebruikers bepaal, wat wys hoekom dit nodig is om van die begin af met die regering en ander belanghebbendes te skakel om ’n regverdige resultaat te verseker.

Die Agri SA Watersentrum sal ook insette tot die Waternavorsingskommissie (WRC) se navorsing lewer en sal as forum optree vir uitstaande waterkundiges om hul insigte op ’n betekenisvolle manier te deel.

’n Eenstopdiens

Janse Rabie, ’n omgewingsprokureur en hoof van natuurlike hulpbronne by Agri SA, en Gregory Smith, ’n waterwetenskaplike, is aan die stuur van sake by die Agri SA Watersentrum. “Die Agri SA Watersentrum gaan ’n eenstopsentrum vir Agri SA se lede wees, waar hulle tydige inligting en raad kan kry oor alles wat op water betrekking het,” sê Rabie.

“Gegewe die kompleksiteit van waterregte en die snelveranderende beleidsomgewing, glo ons dat ’n watersentrum die beste manier is om landbou-watergebruikers op hoogte te hou van alle regsverwikkelinge wat ’n impak kan hê op die manier waarop hulle boer en besigheid doen.”

Agri SA nooi sy lede en ander belangstellende groepe om die sentrum te kontak. Vir meer inligting, skakel Janse Rabie by 074 451 9601 of Gregory Smith by 084 214 1151. – Persverklaring