“Agri SA verwelkom president Ramaphosa se betuiging van medelye en leedwese teenoor die familie van wyle Brendin Horner en alle ander slagoffers van misdaad. Ons verwelkom ook die president se erkenning dat misdaad besig is om ons land uitmekaar te skeur en dat dit ’n ernstige grondwetlike bedreiging inhou,” sê Pierre Vercueil, president van Agri SA.

Read it in English

Suid-Afrika is in ’n bose kringloop van misdaad vasgevang. Dit raak alle mense van ons land uiters negatief. Die vlakke van geweld en brutaliteit waarmee landelike misdaad gepaardgaan is onaanvaarbaar en alles moet in die stryd gewerp word om misdaad te bekamp.

Praktiese planne en groter samewerking tussen regering en landbou

“Die handhawing van wet en orde in die land moet geprioritiseer word en daarom word die praktiese stappe wat deur die president in sy nuusbrief voorgestel is, verwelkom. Ons stem saam dat die sukses van die hersiene Landelike Beveiligingstrategie op groter koördinasie en beter kommunikasie tussen die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), landbou-organisasies en gemeenskappe, berus,” sê Christo van der Rheede, uitvoerende direkteur van Agri SA.

Tydens die onlangse vergadering tussen georganiseerde landbou en die nasionale kommissaris van die SAPD, generaal Khehla Sitole, is ’n hand van samewerking uitgereik. Daar is onderneem dat die SAPD misdade in landelike gebiede proaktief en reaktief sal prioritiseer.

Sukses kan slegs behaal word waar produsente, hulle werknemers en die polisie saamwerk om misdaad te bekamp en om kriminele aan die pen te laat ry. Tydens die gesprek is daar veral op die beter implementering van verskeie elemente van die strategie gefokus. Agri SA het opnuut sy steun daaraan toegesê.

Versterking van beveiligingsinisiatiewe en landelike ontwikkeling

Agri SA bepleit oor jare heen nouer samewerking tussen landelike veiligheidstrukture en die plaaslike polisie, asook nouer interaksie tussen die SAPD en private sekuriteitsmaatskappye wat in boerderygemeenskappe werksaam is. Daarom het Agri SA reeds ’n samewerkingsooreenkoms met Fidelity ADT aangegaan om plaaslike beveiligingsinisiatiewe te help versterk.

Landbou speel egter ’n enorme rol om op ’n volgehoue basis in landelike ontwikkeling te belê. Agri SA steek weer sy hand uit om op ’n gekoördineerde en pragmatiese wyse beleggings teweeg te bring, ekonomiese groei te bewerkstellig, opkomende produsente by te staan en landelike ekonomieë aan die gang te kry, ten einde die lewensgehalte van alle mense in die platteland te verbeter en welvaartskepping op ’n inklusiewe basis te realiseer. – Persverklaring, Agri SA