Agri Wes-Kaap het kennis geneem dat die Nasionale Engergiereguleerder van Suid-Afrika (NERSA) glo nie die korrekte prosedure met betrekking tot die besluit oor Eskom se kragtariewe gevolg het nie. As prosedures nie gevolg kan word nie, het Agri Wes-Kaap met reg vrae oor die korrektheid van fisiese berekenings en watter versekering alle verbruikers, wat die landbou insluit, in dié verband het.

Lees dit in Engels.

Elektrisiteit is van uiterste belang vir die landbousektor, hetsy vir direkte benutting in die koueketting of indirek vir byvoorbeeld besproeiing. Om Eskom te red en sin te probeer maak van NERSA se betrokkenheid, is byna onmoontlik.

NERSA se toesigfunksie word bevraagteken

Tydens publieke verhore in Februarie het Agri Wes-Kaap omvattend verwys na die onduidelikheid rondom die omvang en samestelling van agterstallige inkomste waarop Eskom geregtig sou wees. Agri Wes-Kaap het spesifiek aangedring op meer breedvoerige verduidelikings van agterstallige bedrae en het groter duidelikheid oor die skedulering van verhalings verlang – spesifiek die impak daarvan op toekomstige tariewe.

Die doeltreffendheid van NERSA se toesigfunksie is aan die hand van opsigtelike oorsigte en bepaalde Eskom-kontrakte wat nie nagegaan is nie, bevraagteken.

Hoë tariefverhogings moontlik in die pyplyn

Elektrisiteitskoste maak tot 20% van die veranderlike koste van boerderye in die Wes-Kaap uit. Daar word tans gespekuleer oor tariefverhogings van soveel as 15% en Agri Wes-Kaap is ernstig bekommerd oor die finansiële oorlewing van produsente.  

Agri Wes-Kaap verwag dat alles moontlik gedoen sal word om die verhoging te temper. Vir alle praktiese doeleindes is Eskom nie meer ’n lopende saak nie en sal redding op alle vlakke gesoek moet word, hetsy koste-aanpassings of strukturele verskuiwings wat privatisering kan insluit.

Die feit dat Eskom agterstallige bedrae vir verhaling kan registreer, bevat geen aansporing om doeltreffendheid te verskerp nie. In belang van landbouers en die land, dring Agri Wes-Kaap daarop aan dat ferm en deursigtige besluite om die onuithoudbare situasie te hanteer, spoedig geneem word. – Persverklaring, Agri Wes-Kaap