Agri Wes-Kaap
Joyene Isaacs en Heinie du Toit, visepresident van Agri Wes-Kaap.

Tydens Agri Wes-Kaap se galadinee op 25 November, is eretoekennings aan bedryfsrolspelers oorhandig vir hul jarelange betrokkenheid by Agri Wes-Kaap. Hier volg ’n opsomming van die toekennings en die bydrae wat die ontvangers tot die bedryf gemaak het.

Read it in English

Joyene Isaacs: Voormalige hoof van die Wes-Kaapse Departement van Landbou

Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, het die volgende oor Joyene te sê gehad: “Ons kan nie anders as om die formidabele, voormalige departementshoof van landbou te vereer nie.

“Joyene het met haar aanstelling in 2006 die leiding geneem, met ’n toekomsvisie van tegnologiese vooruitstrewendheid vir die sektor, en met dié visie het sy gehardloop. Sy het die ander provinsies weggehardloop, en sy het die Nasionale Departement van Landbou weggehardloop. In nasionale landboukringe is die naam Joyene Isaacs gróót.

“Ons vereer jou nie net vanaand vir die 200% wat jy die afgelope jare van jouself vir die landbousektor gegee het nie, maar ook vir die doeltreffende verhouding wat die departement onder jou leiding met Agri Wes-Kaap gehandhaaf het. Ons vereer jou vir jou besonderse rol in en bydrae tot ’n vooruitstrewende landbousektor. Agri Wes-Kaap bedank jou opreg vir jou visie en toewyding aan ons landbouprodusente en jou onmisbare bydrae tot die groei van voortreflikheid in die Wes-Kaap.”

Dappie Smit: Voormalige algemene bestuurder: Droëvrugte tegniese dienste

“Dit is ’n voorreg om mense soos Dappie Smit, wat so ’n lang pad saam met die georganiseerde landbou gestap het, te vereer. Hy het in 1976 by die Suid-Afrikaanse Droëvrugteraad begin werk en in 2019 as algemene bestuurder van droëvrugte tegniese dienste afgetree,” het Jannie gesê.  

Dappie Smit en Heinie du Toit, visepresident van Agri Wes-Kaap.

“Agri Wes-Kaap was bevoorreg om hom vir baie jare as verteenwoordiger op die Agri Wes-Kaap Bedryfskamer te kon hê. Wat Dappie al van droëvrugte vergeet het, moet ander mense nog leer. Ons gaan nie net sy kundigheid mis nie, maar ook sy ewige optimisme en positiewe lewensuitkyk. As jy vir Dappie vra hoe gaan dit, dan is die antwoord altyd: ‘Onbeskryflik’.

“Dankie Dappie, vir jou besonderse en onmisbare rol in en toewyding aan die georganiseerde landbou. Agri Wes-Kaap bedank jou opreg dat jy die landbou en ons produsente oor baie jare op talle terreine gedien en die belange van ons produsente op die hart gedra het.”

Wiehahn Victor: Voormalige uitvoerende hoof, Inmaakprodusentevereniging (aftrede in 2019)

“Nog ’n gewaardeerde kollega en vriend wat diep spore in die georganiseerde landbou getrap het, is Wiehahn Victor, wat 40 jaar se ervaring in die inmaakvrugtebedryf agter die rug het en wat nooit suinig was om sy wye ervaring en kundigheid met ander te deel nie. Waar daar ’n bedryfskamervergadering was, dáár was Wiehahn, altyd gereed met kundige insette en waardevolle raad, veral ook wat navorsing en ontwikkeling aanbetref.

Wiehahn Victor en Heinie du Toit, visepresident van Agri Wes-Kaap.

“Dankie Wiehahn, vir alles wat ons oor baie jare by jou kon leer, oor hoe om produsente onbaatsugtig te dien en te bemagtig. Enigiemand wat jou ken, weet die landbou was jou absolute passie. Ons vereer jou en bedank jou vanaand vir alles wat jy in ons produsente en die sektor belê het om ’n sterk en suksesvolle inmaakbedryf te vestig.

“Dankie vir jou besondere en onbaatsugtige diens oor baie jare aan Agri Wes-Kaap, sy lede, die Wes-Kaapse landbousektor en die georganiseerde landbou,” het Jannie afgesluit. – Persverklaring, Agri Wes-Kaap