Agri Wes-Kaap doen ’n dringende beroep op graanprodusente in die noorde van die land om mielies aan die organisasie se droogtehulpfonds te skenk. Jannie Strydom, uitvoerende hoof van Agri Wes-Kaap, sê die realiteit is dat die droogte sedert 2015 in die Klein Karoo, Sentraal Karoo en Matzikama-distrik van die Weskus voortduur en dat landbouprodusente in uiterste nood verkeer.

Read it in English

Hy sê dat talle boerdery-eenhede eenvoudig nie meer ekonomies winsgewend is nie en dat produsente nie meer die finansiële uithouvermoë het om die droogte verder die hoof te bied nie. 

In die Klein Karoo, waar wintergraanaanplantings besig is om te vrek omdat die reën wegbly, het volstruisprodukpryse halveer en daal dit steeds. Strydom sê dit is te wyte aan internasionale ekonomiese faktore wat die vraag na volstruisleer, -vleis en -vere tot ’n stilstand gebring het.

Dele van die Matzikama-distrik het wel die afgelope weke reën gehad, maar nie noemenswaardig genoeg om enige verskil aan die droogtetoestande te maak nie. Droogtetoestande heers nog in die Sentraal Karoo, met baie min reën wat sedert Februarie net plek-plek geval het. Die Klein Karoo is baie droog met die vlakke van die Stompdrift-dam en Kammanassiedam by Oudtshoorn op onderskeidelik 7% en 0,1%, en die Poortjieskloofdam by Montagu op 0%. Alle landboubedrywe in hierdie gebiede word geraak.

Addisionele druk weens COVID-19 knak produksie

“Ons kon die droogte in die Klein Karoo tot op hede binne die raamwerk van vraag en aanbod van hierdie produkte relatief goed bestuur, maar met die uitbreek van COVID-19 het die situasie drasties verander.

“Ons is nou in ’n situasie waar ons dringend skenkings in die vorm van mielies nodig het om vir veevoer te gebruik. Gradering is nie ’n vereiste nie en graad 3 mielies kan help. Ons versoek ook finansiële bydraes aan die Agri Wes-Kaap Droogtehulpfonds om ons in staat te stel om skenkings van veevoer by ons produsente in die droogtegeteisterde gebiede te kry, wie se oorleefvermoë daarvan afhang,” sê Strydom.

Agri Wes-Kaap lewer reeds sedert 2015 droogtehulp aan produsente en volgens Strydom sou dit nie moontlik gewees het sonder die hulp van die publiek en landbouers wat die Agri Wes-Kaap Droogtehulpfonds ondersteun nie.

“Die welwillendheid wat die landbousektor die afgelope jare ervaar het, het ons hand gesterk om droogte- sowel as humanitêre hulp in die droogtegebiede te lewer. Ons is geweldig dankbaar daarvoor,” sê Strydom.

Enige iemand wat tot die Agri Wes-Kaap Droogtehulpfonds wil bydra, kan hulle skakel by 021 860 3804, of ’n donasie in die volgende rekening maak:

AGRI WES-KAAP

ABSA TJEK: 400 960 313

TAKKODE: 334 210

VERWYSING: “Droogtehulp” en onderneming of individu se naam en van. – Persverklaring, Agri Wes-Kaap