Agri Wes-Kaap se Landelike Veiligheidsbeleidskomitee oorhandig elke jaar toekennings aan verdienstelike rolspelers wat met landelike veiligheid gemoeid is. Die volgende toekennings is tydens Agri Wes-Kaap se jaarkongres (vanjaar gehou op 25 Julie) gemaak.

Beste lid van ‘n veediefstaleenheid

Sersant TS Moletsane van die Beaufort-Wes Veediefstaleenheid het dié toekenning vir die derde agtereenvolgende jaar ingepalm. Agri Wes-Kaap wens hom baie geluk en bedank hom vir die uitstekende werk wat hy doen.

Beste veediefstaleenheid

Die Kuilsrivier Veediefstaleenheid is as vanjaar se wenner aangewys.

Sersant Moletsane, Beste Lid van ‘n Veediefstaleenheid en kaptein Petrus Jansen, bevelvoerder van die Beste Veediefstaleenheid, Kuilsrivier.

Die beste SAPD-stasie vir landelike beveiliging

Agri Wes-Kaap en sy affiliasies het sy dank en waardering oorgedra aan die SAPD provinsiale clusters waaronder landelike beveiliging hanteer word.

Met die toekenning wil die organisasie die SAPD-lede hartlik bedank vir hulle onbaatsugtige diens wat in belang van onder andere die landbouers, plaaswerkers en ander landelike bewoners in die Wes-Kaap gelewer word.

Hierdie beoordeling is gedoen in noue samewerking met die SAPD Wes-Kaap se provinsiale kantoor op grond van voorleggings wat gemaak is. Dankie aan die clusters se samewerking in die verband.

Ernst Bester, die AWK ere-visepresident, het ‘n wisseltrofee bekend as die Lt-Kol Ernst Bester MMM, JCD-wisseltrofee geskenk, wat jaarliks aan die beste SAPD-stasie binne ʼn SAPD-cluster vir landelike beveiliging oorhandig word.

Sersant Karel von Waltsleben.

Vanjaar is erkenning gegee vir die besonderse werk wat deur sers Karel von Waltsleben en sy span van die SAPD Porterville-polisiestasie binne die SAPD Vredendal-cluster verrig is. – Persverklaring, Agri Wes-Kaap