Oesversekering is ‘n gespesialiseerde veld en dit is belangrik dat ‘n boer sy oes verseker deur ‘n maatskappy wat oor die nodige ervaring en kennis beskik. Die risiko van veral haelskade verskil tussen gewasse en gebiede. Op dieselfde stadium van die jaar kan sekere gewasse soos mielies nie so gevoelig vir haelskade wees nie, terwyl sojabone regdeur sy groeiperiode baie gevoelig vir haelskade is. Net so verskil die voorkoms en intensiteit van hael ook van gebied tot gebied, maar ook deur die verloop van die somergroeiseisoen. Om hierdie redes verskil AgriSeker se produkte van gewas tot gewas en van gebied tot gebied.

Louis de Wet en Johan Nieuwoudt gesels in die onderstaande podsending hieroor.

Hierdie potgooi word aan jou gebring deur AgriSeker. Besoek hul webwerf hier.