ALFA, oftewel die African Livestock Trade Fair, vier vanjaar sy vierde bestaansjaar en sal van 17 tot 19 September by die Afridome in Parys gehou word. ALFA 2019 fokus op lewendehawe, en alle aktiwiteite en projekte wat by dié ekspo aangebied word, is op vier pilare gebaseer – doeltreffende veeproduksie, die landboujeug, handel en sosiale interaksie.

ALFA se veekompetisies

Verskeie veeprojekte en -aktiwiteite word onder die vaandel van die doeltreffende veeproduksie-pilaar by ALFA 2019 aangebied. Hierdie projekte sluit spesies in wat deur die Diereverbeteringswet, 1998 (Wet 62 van 1998) gedek word: Vleis- en melkbeeste, vleis- en wolskape, melk- en vleisbokke, varke, werksperde en -honde, wild, konyne, braaikuikens en lêhenne.

Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskap

Die Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskap is beslis die hoogtepunt van ALFA se interrasfokus en die ALFA-program. Die eerste Hinterland Interraskampioenskap is in 2017 tydens ALFA aangebied en die kompetisie het sedertdien van krag tot krag gegaan. Die interrasgrootkampioen manlike en vroulike dier van die twaalf grootste skoue in Suid-Afrika word genooi om aan hierdie kampioenskap deel te neem. Die nasionale manlike en vroulike interraswenner word dan by die ALFA-galadinee aangewys. Verlede jaar se interrasvleisbeesbulwenner, van Raymund de Villiers se Santa Ray Santa Gertrudisstoet, is kort ná afloop van ALFA 2018 vir ’n nuwe rekordprys van R400 000 verkoop.

Nutri Feeds Nasionale Versprestasiekampioenskap

Die Nutri Feeds Nasionale Versprestasiekampioenskap poog om ’n wetenskaplike alternatief vir konvensionele skoubeoordeling daar te stel. Altesaam 25 vleisbeesgenootskappe word uitgenooi om drie van hul beste verse by ALFA 2019 ten toon te stel. Die verse moet almal jonger as 30 maande wees, dragtig wees of reeds gekalf het. Daar word egter nie met die verse geskou nie. Hulle word bloot uitgestal en ’n kampioen word per ras aangewys op grond van prestasiedata, asook ’n funksionele doeltreffendheidsindeks.

Nutri Feeds Nasionale Moneymaker-uitstalling

Altesaam 25 vleisbeesrasse word genooi om elk een Moneymaker-kwalifiseerder uit te stal. Koeie met ’n geboorte-aanmelding vanaf 1 Januarie 2009 of later kwalifiseer vir dié uitstalling. Om as ’n volwaardige Moneymaker geklassifiseer te word, moes die koei meer as sewe kalwers gespeen het (in sommige rasse sal ses kalwers aanvaarbaar wees), meer as 50% van beide haar manlike en vroulike nageslag moet in die ras opgeneem wees, en die koei moet ’n teelwaarde bo die rasgemiddeld hê.

Nutri Feeds Moneymaker-ooi-uitstalling

Twaalf skaaprasse word genooi om elk een Moneymaker-kwalifiseerder in die Nutri Feeds Moneymaker-ooi-uitstalling uit te stal. Diere met ’n geboorte-aanmelding vanaf 1 Januarie 2014 of later kwalifiseer vir dié uitstalling. Om as Moneymaker-ooi te kwalifiseer, moet ’n ooi al meer as vier lammers gespeen het (sy moes elke jaar gelam het), meer as 50% van beide haar manlike en vroulike nageslag moet in die ras opgeneem wees, en die ooi moet ’n teelwaarde bo die rasgemiddeld hê.

BKB Ramprestasiekampioenskap

Al twaalf kleinveerasse wat BLUP-syfers gebruik, bring elk drie van hul beste jong ramme, wat deur SA Stamboek geïdentifiseer is, om uitgestal te word en binne rasverband volgens hul prestasiedata en funksionele doeltreffendheid te kompeteer.

Cape Gate Mega-oskampioenskap

Hierdie kompetisie was een van die hoogtepunte by ALFA 2018. Die swaarste os was ’n Chianina-kruising, Garabaldi, wat 1,37 ton geweeg het. Mickey Mouse, ook ’n Chianina-kruising, was tweede op 1,34 ton. Telers word genooi om groot osse in te skryf om in die Cape Gate-pawiljoen by ALFA 2019 uitgestal te word.

GWK Hoëveld Suiwelinterraskampioenskap

Al vier suiwelrasse bied ’n Hoëveld-kampioenskap aan, waarna die wenners aan ’n interraskompetisie vir beide senior en junior koeie deelneem. Die koningin en prinses van die ekspo word ook by die ALFA-galadinee bekendgemaak.

Barnlab ‘Best of the Best’-uitstalling

Die Barnlab ‘Best of the Best’-uitstalling word vir die eerste keer in 2019 by ALFA aangebied. Telers van die grootkampioenramme wat by onderskeie kleinveerasskoue aangewys word, word genooi om hul kampioenramme by ALFA te kom uitstal. Die volgende rasse se kampioenramme sal by die uitstalling teenwoordig wees: SA Vleismerino, Suffolk, Ile de France, Merino Landskaap, Boerbok, Kalahari Red, Savannah, Meatmaster, Dorper en Witdorper, Dormer en Dohne Merino.

RPO Interrasslagos- en karkaskampioenskap

Elke vleisbeesras het die geleentheid om vier slagosse in te skryf. Die kompetisie geskied onder normale Suid-Afrikaanse Vleisbedryfsmaatskappy (Samic)-reëls, behalwe dat daar geen gewigsbeperking is nie. Karkasse wat te swaar of te lig is, word dus nie gepenaliseer nie. ’n Interraswenner en groep van vier wenners word by die ALFA-galadinee aangekondig.

Zoetis Junior Interraskampioenskap

Daar is tans 17 Veeplaas-stoetkuddes by 14 verskillende landbouskole en gewone akademiese skole wat landbouvakke aanbied, en wat deel is van die PLAAS Landboujeugstigting. Altesaam 14 van hierdie kuddes is vleisbeeskuddes, waarvan 13 rasse aan skoue deelneem – die Afrikaner, Angus, Hugenoot, Simbra, Simmentaler, Charolais, Santa Gertrudis, Dexter, Braunvieh, PinZ²yl, Pinzgauer, Brahman en Sussex. Slegs diere wat deel van die PLAAS Landboujeugstigting is, mag in vier junior en vier senior klasse aan die Zoetis Junior Interraskampioenskap deelneem. Die vier klasse sluit die volgende in: Vroulike dier, manlike dier, bulkalf en verskalf.

Die ALFA-bul ‘Total Agri Face of the Breed’-uitstalling

Hierdie is ook ’n nuwe uitstalling wat vir die eerste keer by ALFA 2019 gehou gaan word. Die uitstalling gee aan die onderskeie rasgenootskappe die geleentheid om ’n bul van hul keuse uit te stal. Dié bul is die ‘gesig van die ras’ en kan enige bul wees. Dit sluit in ’n skoukampioen, ’n bul wat ’n rekordveilingsprys behaal het, die Vleissentraal/SA Stamboek-prestasiebul, die Landbounavorsingsraad (LNR)-prestasiebul of ’n bul met baie goeie bemarkingswaarde.  

Die Sernick Junior Slagoskompetisie

Enige skool, selfs al is hulle nie deel van die PLAAS Landboujeugstigting nie, mag aan die Sernick Junior Slagoskompetisie deelneem. Die diere moet self deur die skool gevoer word en geen derde partye mag betrokke wees nie. Die diere ondergaan op-die-hoefbeoordeling, asook karkasbeoordeling, om die wenner te kies.

TAU Voere Hoëveld Slaglamkampioenskap

Alle kleinveeboere op die Hoëveld word genooi om aan die TAU Voere Hoëveld Slaglamkampioenskap deel te neem. Dié slaglamkompetisie word volgens tradisionele Samic-reëls aangebied en sluit ook op-die-hoef beoordeling in. Telers kan groepe van vier lammers inskryf, wat kruisdiere insluit. ’n Enkelkarkaswenner en ’n groepwenner (vier diere of karkasse) word aangewys.

Suid-Afrikaanse Voerkraalvereniging (SAFA) People’s Choice Beef Challenge

Die People’s Choice Beef Challenge is een van die liplekker kompetisies wat by ALFA aangebied word. Vyf genootskappe van vyf verskillende rasse kry elk die geleentheid om ALFA-besoekers met lendeskywe te bederf. Besoekers kry die geleentheid om lendeskywe van al vyf betrokke rasse te proe en te stem vir die vleis wat vir hulle die geurigste is. Die Angusbeesras het in beide 2017 en 2018 met die titel weggestap. Ander rasse wat in die verlede deelgeneem het, sluit die Afrikaner, Dexter, Bonsmara, Brahman en Simbra in.

Ander veegeleenthede op die spyskaart

Besoekers kan ook uitsien na veegefokusde werkswinkels, wat op enigiets van voeding en bestuur tot teling en veehantering gaan fokus. Die Wagyu World sal weer deel wees van ALFA 2019 en besoekers sal die geleentheid hê om Wagyuvleis te koop en meer oor dié ras te leer. Veilings is ook op die spyskaart, insluitend ’n allerasbulveiling, ’n allerasversveiling en twee nasionale veilings. – Michelle Verster, AgriOrbit

Vir meer inligting oor ALFA 2019, skakel Albert Loubser by 082 562 2188 of stuur ’n epos aan albert@plaasmedia.co.za.