Die Angora-ramverkoopseisoen skop al die afgelope 50 jaar telkens in die Somerset-Oos-distrik af. Vanjaar was geen uitsondering nie, alhoewel die gemoedere laag was as gevolg van die geweldige droogte en die groot daling in sybokhaar-, wol- en vleispryse.

Die reeks amptelike veilings is vanjaar vir die eerste keer deur die Angora Ramtelersvereniging aan die nuwe makelaarsmaatskappy, The House of Fibre, toegestaan. Pierre van der Vyver, algemene bestuurder van House of Fibre, berig: “My span tegniese veldbeamptes het geen klip ongeroer gelaat nie en alle kragte ingespan om van die veiling ‘n sukses te maak. Alle eer aan hulle!”

Algemene kwaliteit van die ramme

Alhoewel die algemene kwaliteit van die ramme uitstekend was, was daar ‘n beperkte aanbod van stoetramme. Die beste prys van die dag het gegaan aan Ray, Gary en Donna Hobson van Steytlerville, wat een van hul ramme vir R16 000 verkoop het. Die koper was Petrus Marx van Wolmaransstad.

Bogemiddelde kudderamme het verkoop teen ‘n gemiddelde prys van R10 500 per ram en goeie kudderamme teen R5 900 elk. Die jong, geselekteerde ooitjies op aanbieding het verkoop teen R1 200 per ooi tot R1 800 per ooi. Die veiling was ‘n reuse-sukses en ‘n 100% verkoopsyfer is behaal. – Persverklaring, House of Fibre