Die waarnemende minister van omgewingsake, Derek Hanekom, het die appèlle van 39 individue en organisasies, waaronder Agri SA, teen die omgewingsmagtiging wat die Departement van Minerale Hulpbronne aan Rhino Oil & Gas vir olie- en gasontginning verleen het, van die hand gewys.

Read it in English. 

Die ontginningsregte beslaan sowat 2,4 miljoen hektaar en strek oor Noordwes, die Vrystaat, KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Daar word gevrees dat die aansoeke tot grootskaalse skaliegasaktiwiteite (onder meer deur van hidrobreking) in Suid-Afrika kan lei.

Agri SA het appèl aangeteken teen Rhino Oil & Gas se omgewingsmagtiging vanweë die heersende onsekerheid oor die beskikbaarheid en moontlike besoedeling van water, asook grond- en lugbesoedeling wat met olie- en gasontwikkeling gepaard gaan.

Die redes wat die minister vir sy besluit voorhou, word tans ondersoek. Agri SA is egter van mening dat, in die lig van ’n vroeëre hofbeslissing in die Oos-Kaap, die besluit op hersiening geneem kan word. – Persverklaring