Die Argentynse geenbewerkings- en bewaringsboerdery-boeredag wat op 10 September op Hendrik Odendaal se plaas, Holmdene, tussen Villiers en Standerton plaasvind, bied ’n geleentheid aan kenners en nuwelinge om die landboubedryf van die toekoms te sien.

Dit is nou tyd dat alle boere, ongeag die aantal hektare wat bewerk word of die grootte van die saaikomponent in hul ondernemings, daarop konsentreer om kostes te spaar, vog te bewaar en insette rasioneel te gebruik sonder om opbrengs prys te gee.

Die boeredag word aangebied met die doel om inligting te deel en die mees moderne produkte beskikbaar te stel, en nie om ’n resep te verkoop nie.

Geenbewerking in Argentinië

Die wroeging met die konsep van geenbewerking het sowat 40 jaar gelede in Argentinië begin. Vandag is dit die norm in dié land dat daar nie ’n alternatief vir geenbewerking is nie. Die stryd gaan nou daaroor om seker te maak dat geenbewerking omgeskakel word in volwaardige bewaringsboerdery, waar volledige naspeurbaarheid van die eindproduk en volhoubare boerderypraktyke ten volle gewaarborg word.

Wat die boeredag interessant en anders maak, is die feit dat dit op ’n plaas gehou word wat reeds meer as tien jaar lank geenbewerking toepas, met ’n voortdurende honger na meer innovasie en verbetering. Hendrik Odendaal erken openlik dat bewaringsboerdery nie ’n bestemming is nie, maar ’n pad waarop voortdurende verbetering ’n konstante faktor is. Hy gebruik self ook Argentynse tegnologie en is uiters tevrede daarmee.

Kundige advies

Die landboukundiges van die Argentynse landbounavorsingsinstansie, INTA, wat by die boeredag teenwoordig gaan wees, is beskikbaar om allerlei vrae wetenskaplik te beantwoord en praktiese inligting te verskaf.

Die masjinerie wat te sien gaan wees, is prakties en doelgerig. Diegene wat Argentinië al besoek het, kan daarvan getuig dat landbou in dié land gebaseer is op eenvoudige dog gevorderde tegnologie wat werk op die vlak waarop die boer dit nodig het, dit kan gebruik en die resultate kan sien.

Opwindende uitstallers

Die volgende maatskappye en produkte gaan onder andere teenwoordig wees:

  • Die veelsydige Apache-geenbewerkingsplanter, wat ook as ’n konvensionele planter gebruik kan word en by verskillende rywydtes aangepas kan word. Dié produk word deur Farm Quip in Suid-Afrika versprei en deur Hendrik Odendaal gebruik. Dit kan met enige presisieboerderytoerusting toegerus word.
  • Die Pierobon Mix3B geenbewerking-soja- en mielieplanter, wat net 7,5KW per ry vereis en ook deur Hendrik Odendaal gebruik word. Dié produk, wat deur Valtrac versprei word, is een van ’n verskeidenheid modelle wat hierdie 60 jaar oue vervaardiger bied. Hulle planters het die gepatenteerde FILAM-stelsel, wat besonder goed is wanneer in kleigrond gewerk word.
  • Die Mainero MDD100 mielie- en sonneblomstropertafel, met sy unieke vermoë om enige rywydte in enige rigting te kan stroop. Dié enkele tafel vir alle rywydtes is ’n stroopkontrakteur se droom.
  • Die Abelardo Cuffia-plantermonitor en presisieboerderystelsel met sy FGSkonsole, wat gevarieerde toediening en monitering op planters, spuite en strooiers met dieselfde skerm kan doen.
  • Die Peon-sonelektrifiseringstelsel vir elektriese heinings is ’n kompakte, geïntegreerde stelsel van 45cm x 30cm x 30cm, wat alles bied wat ’n boer nodig het om 60km drade te elektrifiseer, met 2 joule energie en tot sewe dae sonder son.
  • Rizobacter, die grootste vervaardiger van inokulante en biologiese hulpmiddels vir gewasse in Argentinië.
  • Don Mario, die grootste sojaboonsaad-maatskappy in Argentinië, gaan teenwoordig wees om te help om die regte variëteit en groeigroep vir elke streek in Suid-Afrika te kies.

Plaaslike boeredag

’n Geenbewerkingsboeredag word op 10 September op Hendrik Odendaal se plaas, Holmdene, tussen Villiers en Standerton, aangebied om Argentynse landboutegnologie en -masjinerie aan Suid-Afrikaanse boere bekend te stel. Verskeie implement- en tegnologievervaardigers sal hulle produkte uitstal en demonstreer. – Izak Hofmeyr, Plaas Media

Vir meer inligting, kontak Hendrik Jordaan by +54911 6274 5888 (WhatsApp of sel) of stuur ’n epos aan info@laurik.com.ar.