*English video at bottom of post

Die lede van die Eenheidsforum vir Landbou (Agri-Sector Unity Forum – ASUF) het in November 2017 besluit om die forum ’n nuwe lewe te gee. As die forum nou reg gestruktureer word, kan dit ’n groot rol in die toekoms van Suid-Afrika speel, sê Japie Grobler, president van ASUF.

“Die nuwe strategie vir ASUF sluit in ’n verandering in sy grondwet, ’n nuwe sekretariaat wat nie aan een van sy lede verbonde is nie, aparte befondsing vir die forum en groter mag aan die forum om sake waaroor eenstemmigheid binne die forum bereik word, verder te neem.

Grobler sê die doel is nie om met ASUF ’n super landbou-unie te skep nie. Die forum kan nie die plek van die huidige landbou-organisasies inneem nie. “As dit die mikpunt is, is die ‘nuwe’ ASUF van die begin doodgebore. Dit bly belangrik dat sy lede elkeen ’n eie grondwet moet hê, dat elkeen op sy sterkpunte konsentreer en sy lede dien.”

Tans is Agri SA, Afasa, TLU SA en Nafu SA lid van die forum. Grobler hoop Agbiz sal weer lid word en dat groeperinge van die jeug en vroue in die landbou, sowel as groot boere betrokke sal raak. “ASUF kan aan die kleiner organisasies, soos TLU SA en Afasa, ’n groter stem gee.”

Grobler sê ASUF is tans net ’n forum met geen uitvoerende gesag nie. Sy lede stem saam oor ’n sekere beleid of saak, dit word afgeteken en daarna gebeur daar niks omdat die forum geen outomiteit het nie.

“Dit is ’n groot tekortkoming in die huidige struktuur van ASUF. Met die nuwe strategie sal ASUF outomiteit hê om die sake waaroor al sy lede saamstem, verder te neem en kan hy dit aan partye soos die regering of die ANC oordra.”

“Die outomiteit sal net geld van een vergadering tot ’n volgende vergadering of tot een van sy lede beswaar maak. Die forum kan dus ’n groot invloed hê sonder om ’n bedreiging vir een van sy lede te wees.”

Grobler sê die landbou moet ’n nasionale standpunt hê oor sake van nasionale belang, soos die landbouplan, die rol van landbou in Suid-Afrika se ekonomie, die heropbou van die landbou, grondhervorming en eiendomsreg. “Die landbou moet uit een mond praat. As jy ’n verdeelde stem het, verloor jy jou saak.”

“ASUF het nou met die veranderinge in die leierstruktuur van die ANC die geleentheid om ’n groot rol te speel in besluite wat die landbou raak,” sê Grobler. – Hugo Lochner, AgriOrbit.

Watch the video for more from Japie Grobler on the matter: