Van links is Joyene Isaacs, voorsitter van die LNR, dr Jakkie du Toit en prof Norman Maiwashe, algemene bestuurder: diereproduksie, LNR.

Dr Jakkie du Toit het by die geleentheid waar die Landbounavorsingsraad (LNR) se Nasionale Meestersuiwelboer van die Jaar aangewys is, ’n eretoekenning ontvang. Hy het die toekenning vir sy passie en toewyding tot landbounavorsing in Suid-Afrika die afgelope 41 jaar ontvang.

Hy is ook bedank vir sy visie en baanbrekerswerk om die Nasionale Meestersuiwelboer van die Jaar in 2004 tot stand te bring. Met die toekenning het hy verseker dat produsente erkenning kry vir hul onbaatsugtige diens en visionêre leierskap tot die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf.

Lees van ‘n ander baanbreker wat vereer is.

Dr Jakkie het sy loopbaan op 1 Januarie 1981 as navorser by die Departement van Landbou in die Wes-Kaap begin. Hy is in 2012 as Spanbestuurder: Navorsing van die Nasionale Melkaantekening- en Melkverbeteringskema aangestel.

In die rol was hy nou betrokke by die ontwikkeling van ’n aanlynstelsel om na elke melkaantekening terugvoer aan suiwelboere te gee aangaande produksie- en reproduksieresultate.

Du Toit het aan die einde van Julie 2021 afgetree na meer as 41 jaar se diens by die Departement van Landbou en die LNR. – Hugo Lochner, AgriOrbit