’n Baanbrekersvergadering en ’n eerste stap om veiligheid en misdaad in landelike gebiede op ’n hoër vlak aan te spreek. Só het Jakkals le Roux, voorsitter van die Landelike Veiligheidskomitee by Vrystaat Landbou (VL), ’n belangrike vergadering tussen georganiseerde landbou en Fidelity ADT beskryf.

Read it in English.

Die doel van die vergadering tussen Fidelity ADT, VL, Agri Noord-Kaap, die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) Vrystaat en Noord-Kaap, asook Agri SA, was om om aspekte rondom groter veiligheid en bekamping van misdaad op die kommersiële landbousektor in die Vrystaat en Noord-Kaap te versterk. Die voorkoming van ernstige gewelds- en eiendomsverwante misdade vorm deel hiervan. Die vergadering het op 29 April 2019 by die Middelwater Plaas Hotel buite Bloemfontein plaasgevind.

n Wen-wen situasie vir almal

Tommie Esterhuyse, voorsitter van die Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid by Agri SA, het gesê die betrokkenheid en uitbreiding van Fidelity ADT se voetspoor in landelike gebiede, in samewerking met landbouers, gaan in alle areas tot ’n wen-wen situasie lei. Esterhuyse is ook vise-president van VL.

Fidelity ADT wil samewerking en vennootskappe in landbougemeenskappe in die twee provinsies uitbrei, deur samewerking tussen bestaande plaaswagte en bestaande Fidelity ADT-beheerkamers te bevorder. Wahl Bartmann, hoof uitvoerende beampte van die Fidelity-dienstegroep, en sy span deskundiges, het die vergadering bygewoon. Alle streeksveiligheidsverteenwoordigers van VL, afgevaardigdes van Agri Noord-Kaap en die RPO was ook teenwoordig.

Tegnologie en inligtingsvloei is die sleutel

Die toename in veral eiendomsverwante misdade op landbougrond, waarvan veediefstal die grootste georganiseerde misdaad is, sal deur middel van groter tegnologiese hulpmiddels, verbeterde inligtingsvloei en groter toetrede van privaatsekuriteit aangespreek word.

Die integrering van kamerastelsels en inligting vanaf bestaande plaaswagte, die identifisering van hoë-misdaadareas, asook die opleiding van die lede van landbouverenigings en gebiedskantore van georganiseerde landboustrukture, is bespreek.

Volgens Le Roux is ’n taakspan saamgestel om maandeliks te vergader om die vordering met die implementering, die vloei van inligting en aspekte om veiligheid en misdade te integreer met verbeterde tegnologiese hulpmiddels en om behoeftebepalings te doen.

Aksies vir beveiliging

Al die aksies wat geloods is, word in samewerking met die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) binne die raamwerk van die hersiene Landelike Beveiligingstrategie gedoen.

Een hiervan, wat binnekort begin word, is geïntegreerde vergaderings met alle plaaswagte, sekuriteitsmaatskappye en die SAPD wat in landelike gebiede en landbougemeenskappe betrokke is by veiligheid en misdaad in georganiseerde landbou se strukture.

Joe Scholtz en Johann Stadler, onderskeidelik van die RPO se Veediefstalvoorkomingsforums in Agri Noord-Kaap en die Vrystaat, is oortuig dié ooreenkoms gaan landbougemeenskappe bemagtig om hul diens, betrokkenheid en inskakeling te verbeter.

Die befondsing van Agri Securitas wat betref tegnologiese stelsels in landelike gebiede in hoë-misdaadareas, was ook ’n groot prioriteit by die vergadering. “Hierdie is nie net ’n hande-vat aangeleentheid wat tot voordeel van landelike gemeenskappe is nie, maar beklemtoon die erns waarmee landelike misdaad aangespreek moet word,” het Esterhuyse gesê. “Die betrokkenheid van grondvlakstrukture, wat bydra tot die sukses in die voorkoming en bekamping van landelike misdaad, kan nie oorbeklemtoon word nie. Want veiligheid begin by jouself.” – Persverklaring, Vrystaat Landbou

Lees meer hier oor die vennootskap tussen Agri SA en Fidelity ADT.