BASF Gewasbeskerming in Suid-Afrika was nog altyd toegewy aan boerdery, deur innoverende en tegnologies gevorderde oplossings aan die mark te bied. Daarmee saam volg hulle ‘n globale benadering wat insette vanaf boere, landbou- en pes-bestuurkundiges in ag neem. Caria Grobler van BASF gesels oor hulle nuwe veldtog en die innoverende oplossing wat daarmee gepaard gaan.

Kyk hier na vorige episodes van Grootplaas