Onbeheerde veldbrande versprei vinnig gedurende die droë wintersmaande en rig elke jaar groot skade aan, wat in die huidige ekonomiese en sosiale omgewing nóg minder bekostig kan word.

Brande het ook elke jaar ‘n groot negatiewe finansiële impak op die landbousektor, want dit vernietig nie net huise en ander strukture nie, maar ook gesaaides, weiding, lewendehawe en nog vele meer.

Lees dit in Engels.

Volhoubare landbouproduksie word deur ‘n verskeidenheid faktore bedreig, wat dikwels buite ‘n produsent se beheer is.

Liza de Beer, waarnemende hoof van Landbou by Old Mutual Insure, sê dat brande ʼn bedreiging is wat egter proaktief bestuur, beheer en in baie gevalle, voorkom kan word.

“ ’n Brand is inherent gevaarlik en ’n eienaar van ’n plaas waar ’n brand woed, moet let op die ernstige verpligting om toe te sien dat aangrensende grondeienaars nie skade ly as gevolg van die brand nie. Dit is dus belangrik om voorbereid te wees en om brandrisiko’s pro-aktief te bestuur en te verminder.”

Wat kan jy voor en tydens die brandseisoen doen om brande te voorkom of te verminder?

 • Maak seker dat areas rondom plekke waar oop vure kan voorkom, skoon gehou word van enige vlambare materiaal, veral naby vullisgate/stortingsterreine. Neem altyd die impak van wind in geval van ‘n brand in ag.
 • Voorbrande behoort nie toegelaat te word wanneer die toestande ongunstig is en ‘n hoë brandgevaar inhou nie.
 • Stel eienaars van aangrensende grond, die plaaslike brandbeskermingsvereniging en relevante owerhede in kennis van jou voorneme om brandstroke voor te berei of te onderhou deur te brand.
 • Sorg dat jy alle redelike stappe neem om te verseker dat alle vure heeltemal geblus is voordat dit onbewaak gelaat word, want dit is ‘n oorsaak van menige brande op plase.
 • Verwyder gras en bome wat naby geboue groei, sny takke wat oor dakke van geboue hang en verwyder blare en ander materiaal uit die geute van geboue.
 • Wees bedag op droë vlambare plantmateriaal rondom houtstrukture en onder houtdekke.
 • Wees op die uitkyk vir brandrisiko’s by arbeidershuise en waar kinders gereeld speel.
 • Maak seker dat alle elektriese bedrading veilig is en vermy die oorlaaiing van elektriese muurproppe.
 • Onderhou masjinerie en toerusting, aangesien dit tot veldbrande kan lei as dit nie in ‘n goeie werkende toestand gehou word nie.
 • Maak voorsiening vir die veilige verskuiwing van vee na dele op die plaas met ʼn laer brandgevaar, sou die onvoorsiene plaasvind.
 • Onderhou voertuie wat gebruik word om brand te bestry en hou ander brandbestrydingstoerusting gereed. Toets pompe en watertoevoer gereeld en ondersoek watertenks en pype vir lekkasies.
 • Maak seker dat watertenks gevul, toeganklik en gereed is vir gebruik.
 • Bêre vuurslaners, beskermende klere en ander brandbestrydingstoerusting op een plek met maklike toegang en maak seker dat familielede en werkers weet waar om dit te kry.
 • Maak ʼn lys van noodnommers en laat dit sigbaar wees op strategiese plekke binne jou huis, arbeidershuise, werkswinkels, skure, ens.
 • Maak gebruik van vroeë waarskuwingstelsels in jou omgewing, soos die daaglikse brandgevaarindeks.
 • Let op die heersende weerstoestande wat ‘n hoë brandgevaar kan inhou.  Dit sluit temperatuur, relatiewe humiditeit, windspoed en windrigting in.
 • Gebruik die voordele van radio-uitsendings, sosiale media, en SMS- en kommunikasiekanale van jou plaaslike brandbeskermingsvereniging, om tydige nuus oor brande in jou omgewing te ontvang.
 • Oop vure moenie sonder toesig gelaat word nie, en braai- en kampvure moet ook heeltemal geblus word.
 • Beperk die gebruik van plaasmasjinerie op dae wanneer die brandgevaar hoog is.
 • Wees ekstra versigtig wanneer sweis-, sny- en slyptoerusting gebruik word en sorg dat jy aan die reëls/riglyne van jou plaaslike brandbeskermingsvereniging en enige verbod op die gebruik van hierdie toerusting op hoë-brandgevaar dae voldoen.
 • Moet nooit rook in of naby store, buitegeboue of bergingsareas vir vlambare materiaal toelaat nie.
 • Inspekteer gereeld alle bedrading, elektriese motors en toestelle vir blootgestelde drade, gebreekte isolasie, aanduidings van slytasie of knaagdierbeskadiging, korrekte aarding en installasie.

Verwys altyd na jou poliskontrak vir terme en voorwaardes. Hierdie artikel het ten doel om slegs inligting te verskaf en nie enige advies of regsadvies nie.

Wat sê die wet?

Elke grondeienaar of huurder van grond moet aan die vereistes van die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, 1998 (Wet 101 van 1998), soos gewysig, voldoen. Volgens hierdie Wet beteken die woord “eienaar” ook die huurder of enige ander persoon wat toesig oor die grond hou. Grondeienaars kan regtens aanspreeklik gehou word vir die skade aan ander se eiendom of vir dood of besering as gevolg van ‘n brand wat van hul grond versprei het.

Die fokus moet altyd wees om die veldbrand-risiko’s pro-aktief te beheer en te verminder en ook om gereed te wees om brande te bestry wat wel voorkom.

Gesels gerus met ons oor die Old Mutual Insure Agriplus pro-aktiewe Brandbluskoste-dekking, om te voorkom dat ‘n brand vanaf jou eiendom na ‘n derde party versprei, indien sodanige eiendom in gevaar is as gevolg van ‘n brand wat vanaf jou grond versprei het. – Old Mutual Insure

Alle produkte word onderskryf deur Old Mutual Insure, ’n Gemagtigde Finansiële Diensverskaffer (FDV 12).

Kontak jou makelaar of adviseur, of besoek ons webwerf www.ominsure.co.za, vir inligting oor ons landbou-produkoplossings en vir die kontakbesonderhede van ons verkoopskantoor naaste aan jou.