Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) het die publikasie van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling se Beesbrusellose-beheerbeleid verwelkom. Die beleid is op beter siektebeheer en ’n afname in die voorkoms van dié siekte gemik.

Read it in English

Dit vereis verpligte inenting van alle verskalwers tussen die ouderdom van vier en agt maande met ’n geregistreerde entstof, asook ’n moontlike skraagdosis met ’n relevante geregistreerde entstof vir volwasse koeie, en identifikasie van alle ingeënte kalwers en koeie.

Dit behels ook voortgesette, aktiewe opleiding en bewusmaking van beesbrusellose, wetlik verpligte toetsing van alle beeskuddes, siektebeheer by wyse van kwarantyn- en bewegingsbeheer, die slagting van positiewe beeste by ’n geregistreerde abattoir, verbeterde rapportering van die nodige data, en beter implementering van wetgewing en beleid.

Die beleid sal in al nege provinsies toegepas word.

Inenting teen beesbrusellose

’n Verpligte nasionale beesbrusellose-inentingstrategie sal ontwikkel en geïmplementeer word, met visuele, permanente identifikasie van ingeënte verse sowel as rekordhouding.

Met die aanvangs van die strategie sal daar vir ’n spesifieke aantal jare op bewusmaking en inenting gefokus word, met die doelwit om ten minste 80 tot 90% van die telingspoel oor die volgende tien tot 15 jaar te beskerm. Die entstof moet geredelik en deurlopend beskikbaar wees en enige entstofvervaardigings- en verkrygingskwessies moet dringend aangespreek word.

Opvoeding en bewusmaking

’n Opleidingstrategie vir veterinêre en para-veterinêre professionele persone sal ontwikkel en ingestel word om te verseker dat dié persone opgelei is om die siekte te beheer en om opvoedings- en bewusmakingsveldtogte te onderneem.

’n Bewusmakingstrategie sal van stapel gestuur word om beesprodusente te bemagtig om die siekte in hul diere te voorkom en te beheer, en hulself teen soönotiese siektes te beskerm. Die mediese professie moet voortdurend bewus gemaak word van die soönotiese potensiaal van brusellose, terwyl abattoir-personeel opgelei moet wees om besmette beeste op ’n veilige manier te slag.

Verpligte toetsing

’n Verpligte nasionale beesbrusellose-toetstrategie sal ontwikkel en stapsgewys geïmplementeer word om die voorkoms van die siekte te bepaal en positiewe kuddes op te spoor. Toetsing behoort ’n prioriteit te wees en voortdurend onderneem te word in besmette kuddes, hoërisiko-gebiede en -kuddes, en verdagte kuddes.

Toetsing behoort verder wetlik verpligtend vir alle beeskuddes te wees en behoort geïmplementeer te word in ’n gesamentlike poging om die siekte in alle beesboerderysektore te beheer.

Kuddes wat positief toets moet in kwarantyn geplaas word, positiewe diere moet met ’n ‘C’ gebrandmerk word, en positiewe beeste moet geslag word om die siekte in die kudde uit te roei en die kwarantyn te lig. Die eienaar is verplig om kopers en bure in te lig as brusellose in sy kudde teenwoordig is.

Laboratoriumgehalte en -kapasiteit sowel as die beskikbaarheid van kostedoeltreffende toets-antigene moet ook aangespreek word.

Bewegingsbeheer

Die huidige beesbrusellose-skema sal aangepas word om enige besmette en vatbare diere te verhoed om van ’n plaas wat in kwarantyn is, te beweeg. ’n Bewegingsbeheerstrategie sal ook ingestel word om die beweging van enige ongetoetste beeste en beeste van positiewe kuddes te voorkom. Dit sal ’n wetgewende aanpassing verg.

Slagting van positiewe beeste

’n Strategie sal ontwikkel word, met riglyne oor hoe kuddes wat positief is benader moet word in terme van biosekuriteit, intra-kudde voorkoms, die samewerking van eienaars, die risiko van verspreiding na ander plase en so meer.

’n Standaardprotokol vir die slagting van positiewe beeste en hoërisiko-beeste (vroulike diere ouer as 18 maande met ’n onbekende brusellose-status), om te verseker dat abattoirs daarvolgens bepaal en aangespreek word, sal ontwikkel word.

Rapportering van beesbrusellose

Die ontwikkeling en doeltreffende inwerkingstelling van ’n sentrale brusellose-databasis, wat alle relevante veranderlikes bevat om die nodige neigings te monitor, is ’n prioriteit. Opleiding in die aanmelding van siektes sal voortdurend aangebied word om korrekte data-insameling te verseker.

Implementering van beheermaatreëls

Verbeterde implementeringstrategieë en toepassing sal die hele veeboerderygemeenskap in die land bevoordeel, aangesien dié beleid gebruik sal word as ’n model vir die beheer van ander siektes. Verbeterde implementering sal die brusellose-las verminder en die risiko vir beide dierlike en menslike gesondheid beperk.

Die volgende stap sal wees om die besonderhede van die implementeringsplanne vir al sewe mikpunte – inenting, opvoeding, toetsing, bewegingsbeheer, slagting, aanmelding en doeltreffende implementering van beheermaatreëls – te ontwikkel.

Klik hier om die Bovine Brucellosis Control Policy, South Africa af te laai. – RPO-nuusbrief