Sedert die aankondiging van die bek-en-klouseeruitbreking in Limpopo en die gevolglike verlies van Suid-Afrika se bek-en-klouseervrye status, kon geen huide en velle na China uitgevoer word nie. Dié beperking het ’n groot impak aangesien sowat 90% van Merino-velle onder normale omstandighede na China uitgevoer word.

Vir die uitvoer van huide en velle na China word ’n veterinêre gesondheidsertifikaat vereis, wat bevestig dat die velle se oorsprong van ’n bek-en-klouseervrye sone is. Dienooreenkomstig met die verlies van Suid-Afrika se bek-en-klouseervrye status, kan die staatsveearts nie dié sertifikaat teken nie.

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF) het ’n versoek aan die Chinese owerhede gerig vir die aanvaarding van huide en velle uit Suid-Afrika onder die huidige omstandighede. DAFF het bevestig dat Suid-Afrika die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid (OIE) se aanbevelings volg, naamlik dat die velle vir 28 dae gesout is. Die Chinese owerhede het nog nie op die versoek gereageer nie. Dit geld vir rou gesoute huide en velle.

Dieselfde sertifikaat word ook vereis vir die uitvoer van nat velle na China en DAFF het dus ook in dié verband ’n versoek gerig. Die uitvoer van nat huide en velle na Thailand en Uruguay word deur dieselfde probleem beperk. Uitvoere na Europese Unie-lande word nie beperk nie. Dorper-velle word nie deur enige beperkings beïnvloed nie, aangesien dit hoofsaaklik na Europese Unie-lande uitgevoer word. – RPO