Meer as 70 kommersiële produsente het die InteliGro AIS-dag op Edenville bygewoon: ‘n Dag, propvol relevante akkerbou-inligting!   

Daar is gefokus op:

  • Mielie-, sojaboon- en sonneblom-kultivarbesprekings.
  • Mielie-standproewe en tussenryspasiëring.
  • Die voorkoms en voorkoming van blaarsiektes op rygewasse.
  • Wortelgesondheid en plantvoeding op rygewasse.
  • Die in-tydse gebruik van NDVI-beelde in die beskerming van jou gesaaides.

Opregte dank aan ons produsente en borge wat die dag moontlik gemaak het!