Dit is nou vir die meeste lesers tyd om hul voorlopige inkomstebelasting-opgawes in te dien. ’n Mens moet in hierdie opgawe ’n skatting van jou belasbare inkomste voorsien vir die belastingjaar wat voorlê. ’n Mens se belasbare inkomste is jou wins vir die jaar, nadat alle moontlike belastingtoegewings afgetrek is en alle nie-aftrekbare uitgawes teruggetel is.

Ek gaan vir die doeleindes van hierdie artikel fokus op individue en entiteite met Februarie-jaareindes.

Belastingtydperke

Daar is jaarliks drie voorlopige inkomstebelastingtydperke. Vir die 2018-belastingjaar is dié tydperke soos volg:

  • 2018/01: 31 Augustus 2017.
  • 2018/02: 28 Februarie 2018.
  • 2018/03: 28 September 2018 (laaste werksdag van die maand).

Belastingbeplanning laat ’n mens dadelik aan die volgende twee dinge dink:

  • Weet wanneer jy hoeveel inkomstebelasting moet betaal.
  • Beplan sodat jou organisasie alle belastingtoegewings wat op jou van toepassing is, benut (’n onderwerp waaroor ek volgende maand sal skryf).

Ondernemings en salaristrekkers

In die ideale wêreld word die belasting wat ’n mens aan die ontvanger van inkomste oorbetaal, vir basiese dienste aan die land se burgers gebruik. Enige land se ekonomie bestaan uit verskillende deelnemers wat tot die staatskas bydra, naamlik ondernemings en salaristrekkers.

Net soos ’n mens jou kontantvloei moet beplan, moet die staat ook sy inkomste beplan. Salaristrekkers betaal maandeliks belasting aan die staat, en ondernemings moet twee keer per jaar ’n betaling van voorlopige belasting maak, met ’n derde (opsionele) “top-up” betaling indien jy in jou vorige twee betalings te min betaal het.

Eerste voorlopige betaling

’n Mens se eerste betaling van voorlopige belasting word ingedien ses maande in jou nuwe finansiële jaar in. Jy het twee opsies waarop jy jou betaling kan baseer, naamlik:

  • ’n Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) skatting.
  • Werklike syfers.

Die SARS-skatting word gebaseer op die laaste belastingaanslag wat deur SARS uitgereik is. Indien die belastingjaar vir die aanslag binne 18 maande voor die sperdatum van die voorlopige opgawe geëindig het, kan ’n mens die belasbare inkomste op dié aanslag net so as jou basisbedrag vir die berekening van jou voorlopige belasting gebruik.

Wanneer die aanslag egter ouer as 18 maande is, moet ’n mens die belasbare inkomste met 8% per jaar laat eskaleer. Dit beteken dus dat jy vir die 2018/19-opgawe nog die aanslag vir die 2016-belastingjaar as basis mag gebruik, maar enige aanslag van ’n ouer belastingjaar sal met 8% per jaar geëskaleer moet word. Vir aanslae van die 2015-belastingjaar sal ’n mens dus die opgawe met 24% moet laat eskaleer.

Indien jy verkies om volgens die werklike syfers te werk, sal jy eers moet bereken wat die wins vir die ses maande geëindig 31 Augustus 2017 gaan wees. As jy jou berekening aan die begin van Augustus maak, sal jy dus die belasbare inkomste vir Augustus tot Februarie 2018 moet skat. Hoe nader jy egter aan die einde van Augustus kom, hoe sekerder sal jy die belasbare inkomste vir Augustus kan bepaal.

In ondernemings waar die omset regdeur die jaar standhoudend is, is dit eenvoudig om die wins tot Februarie 2018 te skat, aangesien ’n mens die wins tot einde Augustus met twee kan vermenigvuldig. In ondernemings met seisoenale omsette verg dit egter dat ’n mens meer akkurate skattings moet maak.

Tweede voorlopige betaling

Die tweede voorlopige inkomstebelastingbetaling is in Februarie 2018 en is in die laaste maand van ’n mens se finansiële jaar betaalbaar. Dit kan weereens op die SARS-skatting of werklike syfers gebaseer word. Dit is egter belangrik om te verstaan dat boetes en rente betaalbaar is indien ’n mens se finale belasting vir die jaar wesenlik van jou tweede voorlopige skatting verskil.

Om boetes en rente vir die jaar te voorkom, moet ’n mens verseker dat jou tweede voorlopige belasting binne die volgende perke bly: Indien jou belasbare inkomste vir die jaar onder R1 miljoen is en jy van werklike syfers gebruik maak, moet jou finale belasbare inkomste vir die jaar binne 90% van jou tweede voorlopige belastingskatting wees.

In hierdie geval is die veiligste manier om boetes en rente te vermy om die SARS-skatting te aanvaar. Die SARS-skatting kan dalk minder wees as die belasting wat betaalbaar sou wees indien werklike syfers gebruik word, maar hierdie verskil kan met die derde voorlopige belastingbetaling in September 2018 opgemaak word.

Indien ’n mens se belasbare inkomste meer as R1 miljoen vir die jaar is, is die prentjie egter anders. Jy moet volgens werklike syfers werk en daar is geen beskerming as jy eerder ’n SARS-skatting aanvaar nie. Jou finale belasbare inkomste vir die jaar moet binne 80% van jou tweede voorlopige skatting wees om boetes en rente op die onderskatting van belasbare inkomste te vermy.

Derde voorlopige betaling

Wanneer jy kies om slegs ’n gedeelte (bv. 80% van die belasbare inkomste vir die jaar) as basis vir jou berekeninge te gebruik, moet jy hierdie verskil met die derde voorlopige belastingtydperk in September 2018 betaal. Die derde voorlopige belastingbetaling is opsioneel (sewe maande na jaareinde vir entiteite met ’n Februarie-jaareinde, maar ses maande na jaareinde vir enige entiteit met ’n ander jaareinde as Februarie).

Die Maatskappywet, 2008 (Wet 71 van 2008) vereis dat die finansiële state van ’n maatskappy ses maande na jaareinde gefinaliseer moet wees – dus is jou wins dan gefinaliseer en kan jy met sekerheid jou finale belastingaanspreeklikheid bepaal. Dit beteken as jy te min belasting vir die jaar betaal het, jy die verskil in September 2018 kan betaal. Dit is belangrik om te weet dat, as jy te min belasting betaal en jy kies om nie in September ’n derde betaling te maak nie, jou rente op die verskil sal oploop tot jy die belasting wel betaal.

Wanneer jou onderneming se winste met redelike sekerheid bepaal kan word, kan jy dus jou belasting ver vooruit beplan. Dit is dus moontlik om ten minste een jaar in die toekoms in jou belasting-kontantvloei met redelike sekerheid te bepaal en wanneer jy seker is oor hoeveel kontant jy teen wanneer nodig het, kan jy geleidelik daarvoor begin spaar.

Wanneer jy beplan vir jou grootste uitgawes, soos belasting, verhoog jy die kanse van sukses vir jou onderneming. Moet dus nie dat belastingbetalings jou in die toekoms onvoorbereid betrap nie. –Frans van Eden

Frans van Eden is ’n rekenmeester met ’n passie vir besigheid. Vir enige navrae en raad, kontak hom by epos fvaneden@ymail.com.