Die jaar 2016 was die begin van ’n nuwe era vir die landbou-afdeling van Hoërskool Kroonstad (ook bekend as die Blouskool, of Bloues). Bloues het in September daardie jaar nege Santa Gertrudisverse ontvang as deel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek. Die skool het besluit om die Veeplaas Blouskool Santa Gertrudiskudde so vinnig as moontlik uit te brei en het in November 2016 nog ses vroulike diere aangekoop, waarvan vier reeds gekalf het en die ander twee dragtig was.

As deel van die ooreenkoms word van die skole verwag om met die geskenkte diere en hul aanteel aan landbouskoue en jeugskoue deel te neem, asook om ’n inligtingsdag oor die betrokke ras by die skool aan te bied. Bloues was baie positief hieroor en het hulle onvoorwaardelik tot die ooreenkoms verbind.

Groentjies wys hul slag

Bloues het besluit om in 2017 aan die nasionale Santa Gertrudis-kampioenskap by die Bloemskou deel te neem. Twee van die geskenkte diere is vir deelname tydens die Bloemskou geselekteer. Aangesien Bloues nog groentjies in die stoetveebedryf was, was hulle baie ingenome met die sesde plek wat die koei LL 140010 in die klas vir vroulike diere van 30 tot 36 maande behaal het.

Die Bloues se jeugskouspan tydens 2017-Bloemskou. Agter van links na reg is Tiaan van der Walt, Kevin Jardim, dr WA Lombard van die Departement Landbou-ekonomie by die Universiteit van die Vrystaat en EP Nel, landboufasiliteerder. Voor is Danelle de Vos en Ané Kleynhans.

Die skool het in September 2017 aan die ALFA-skolekompetisie tydens ALFA in Parys deelgeneem. Bloues het die Zoetis-trofee in die interraskompetise met een van die bulle gewen en ook ’n toekenning vanaf die Departement Landbou-ekonomie by die Universiteit van die Vrystaat ontvang vir die beste bestuur en rekordhouding van die stoetveekuddes wat by die skolekuddeprojek betrokke is. Dié toekennings was vir Bloues ’n aansporing om nog groter hoogtes te bereik.

Die skool se deelname aan die Vryburg-skou in April 2018 het vir nog ’n hoogtepunt gesorg. Een van hul aanteelbulle, VBS 170001, het ’n tweede plek in die klas vir bulkalwers van 12 tot 14 maande behaal. 

Nóg uitstaande prestasies

VBS 170001 het sowat ’n maand later aan die 2018 Bloemskou deelgeneem. Hy het hier weer ’n tweede plek behaal, hierdie keer in die afdeling vir bulkalwers in die ouderdomsgroep van 15 tot 18 maande. Hy is ook tydens dié skou as die reserwebulkalfkampioen aangewys. Dit was voorwaar vir Bloues ’n groot prestasie, in ag genome die feit dat hulle met telers meeding wat oor baie groter kuddes en baie jare se ervaring beskik.

Gerhard van Zyl, vertoner, en die bul VBS 170001, wat in 2018 ‘n tweede plek by die Bloemskou behaal het en ook as reserwe-bulkalfkampioen aangewys is.

Die Nasionale Jeugskoukampioenskap in George was ’n verdere hoogtepunt in 2018. Drie van Bloues se Santa Gertrudis-aanteelbulle is vir individuele deelname sowel as vir die groepklas gebruik. Wat die geleentheid nog meer besonders maak, is die feit dat die drie leerlinge wat met dié Santa Gertrudisbulle vir die Vrystaatspan aan die groepklas deelgeneem het, Blouskool-leerlinge is.

Die drie seuns (twee seniors en een junior) het aan die Vleisbees Seniorgroepklas deelgeneem en met die louere weggestap. Hoewel die eenvormigheid van die diere ’n rol speel, is dit grootliks die vertoner en nie soseer die dier nie, wat tydens jeugskoue beoordeel word.

Veeplaas Blouskool Suffolkstoet

Die Blouskool het in Februarie 2019 twaalf Suffolk-stoetskape, bestaande uit elf ooie en ’n ram, vanaf die PLAAS Landboujeugstigting, wat nou die oorkoepelende liggaam vir die Veeplaas Skole-kuddeprojek is, ontvang. Die Suffolk-rasgenootskap het tydens hul besoek aan ALFA 2018 besluit om hul ras aan die jeug bekend te stel en Bloues is as die ideale platform hiervoor geïdentifiseer.

Die Suffolk Noordelike Kampioenskap het tydens die 2019-Bloemskou plaasgevind. Die Veeplaas Blouskool Suffolkstoet het met vier van die geskenkte ooie en een ram deelgeneem. Die verbasing was groot toe een van die ooie ’n derde plek in die klas vir vroulike diere in die ouderdom van 12 tot 18 maande behaal het.

Kyle Stengel, vertoner, en Carel Greyling, visepresident van die Suffolk-rasgenootskap, by ooi 350170108, wat ‘n derde plek by vanjaar se Bloemskou behaal het.

Bloues het tydens die vertonersonthaal van die Suffolk-rasgenootskap by vanjaar se Bloemskou, ’n wisseltrofee oorhandig aan die teler wat die ras die beste bevorder, uitgebrei en ontwikkel het onder die jeug. Carel Greyling van die Carmar Suffolkstoet het dié toekenning ingepalm.

Santa Gertrudis-uitblinkers

Die Veeplaas Blouskool Santa Gertudisstoet het vier van sy aanteeldiere vir verskillende kampioenskappe tydens vanjaar se Bloemskou ingeskryf. Die diere het die volgende plekke behaal:

  • VBS 170001: Tweede plek vir bulle in die ouderdomsgroep van 24 tot 30 maande.
  • VBS 180003: Vyfde plek vir verskalwers in die ouderdomsgroep van 15 tot 18 maande.
  • VBS 180009: Vyfde plek vir bulkalwers in die ouderdomsgroep van nege tot twaalf maande.
  • VBS 180010: Sesde plek vir bulkalwers in die ouderdomsgroep van nege tot twaalf maande.

Vir meer inligting, skakel 056 212 4551 of 056 212 5433 of besoek die Blouskool se webtuiste by www.blouskool.co.za en die Santa Gertrudis-genootskap se webtuiste by www.santagertrudis.co.za. – Frikkie van Zyl, Hoërskool Kroonstad