“Die veiligheid van die boerderygemeenskap in Suid-Afrika is ‘n prioriteit vir die Agri Securitas Trustfonds. Daarom het die Trustfonds pas weer geld bewillig om nagenoeg 420 boere en 15 500 plaaswerkers regoor Suid-Afrika te help beveilig, deur ‘n geldelike skenking van meer as R1,5 miljoen aan twaalf boereverenigings te bewillig vir die oprigting van kameranetwerke en die aankoop van veiligheidstoerusting,” sê Japie Grobler, voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds.

“Die veiligheid van ons landbouers en plaaswerkers is belangrik en met hierdie finansiële bydrae poog die Trustfonds om die bate wat verantwoordelik is vir stabiliteit en voedselsekerheid in die land, te help beskerm. Die mate waartoe die landbougemeenskap onderworpe is aan gewelds- en eiendomsverwante misdade skep ‘n enorme probleem vir die sektor en alle Suid-Afrikaners moet daarvan kennis neem. Terselfdertyd moet daar ook ag geslaan word op die misdaadbedreiging van ander gemeenskappe in die land en die negatiewe implikasies wat dit op hulle reg tot veiligheid het,” sê Grobler.

Fondse bewillig om misdaad hok te slaan

Fondse is bewillig aan boereverenigings in die Noordwes-, Noord-Kaap-, Limpopo-, KwaZulu-Natal- en Wes-Kaap. Boereverenigings maak toenemend staat op die implementering van kamerastelsels wat aan hulle observasievermoë oor ‘n wye gebied verskaf.

Met die stelsels kan verdagte voertuie en persone wat ‘n gebied betree, geïdentifiseer word. Dit stel die gemeenskap dan in staat om vinnig te reageer en op te tree teen verdagte insidente.

Veediefstal is een van die grootste eiendomsverwagte misdade wat lede van die boereverenigings ervaar, met groot finansiële verliese. Huisrowe is ‘n verdere misdaad waaraan die landbougemeenskap blootgestel word, met die gepaardgaande traumatiese gevolge.

Finansiële ondersteuning

Die diefstal en vernietiging van plaasinfrastruktuur en smokkelhandel is misdade waaraan die boerderygemeenskap toenemend blootgestel word. Daarom poog die Trustfonds, met ‘n bewese rekord en met die hulpbronne tot sy beskikking, om boerderygemeenskappe te help om hulself te beskerm.

Grobler sluit af deur te sê: “Die Trustfonds waardeer alle moontlike finansiële bydraes deur die korporatiewe- en privaatsektor wat dit vir die fonds moontlik maak om voort te gaan met sy werk, veral teen die agtergrond van die toenemende vraag na finansiële ondersteuning. Die Trustfonds bly ‘n neutrale en ideale platform waarop ‘n bydrae gemaak kan word vir die stryd teen landelike misdaad en die beveiliging van ons boerderygemeenskap.” – Agri Securitas Trustfonds