“Die wreedaardige en sinnelose plaasaanvalle die afgelope maand het verskeie landelike gemeenskappe ingrypend geraak. Gedurende Junie vanjaar was daar reeds 27 plaasaanvalle op plase en kleinhoewes – bykans een elke dag.

Tydens die plaasaanvalle is verskeie aanvallers gedood toe slagoffers hulle teen die aanvallers beskerm het,” sê Tommie Esterhuyse, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid.

Lees dit in Engels.

Agri SA is ernstig bekommerd oor die landelike misdaadsituasie en veroordeel die aanvalle op boerderygemeenskappe en misdaad teenoor gewone landsburgers ten sterkste. Landboumisdaad raak nie net die nasionale belang nie, maar die landbou se belang in voedselproduksie en sy rol in landelike stabiliteit en die landelike ekonomie.

Misdaad en onsekerheid skep wantroue

Die land verkeer tans in een van die moeilikste ekonomiese situasies en daarmee saam ervaar die landbou ’n landbou-onvriendelike regering en beleidonsekerheid. Dit bedreig die strategiese belang van die landbou en skep nie vertroue nie.

Onsekerheid en toenemende landelike misdaad dra nie by om ’n omgewing vir die landbou daar te stel om te presteer en by te dra tot ekonomiese ontwikkeling nie. “In dié omstandighede raak dit moeilik om grondvlaklede en plaaswerkers se gemoedere te kalmeer wanneer hulle aandring op hul reg tot veiligheid. Agri SA maan egter die boerderygemeenskap tot verantwoordelike optrede en om die polisie verantwoordbaar te hou om hul grondwetlike plig om alle landsburgers te beskerm, na te kom,” sê Esterhuyse.

Volledige implementering van beveiligingstrategie nodig

Indien dit nie met die landbou goed gaan nie, gaan dit ook nie met die land goed nie. Die regering moet die waarde van die landbou deeglik in ag neem in beleidsontwikkeling en polisiëringsmodelle om landelike misdaad doeltreffend aan te spreek. ’n Doeltreffend geïmplementeerde Landelike Beveiligingstrategie en gepaardgaande polisiemag wat misdaad doelgerig ondersoek en verdagtes voor die hof bring, is nou van uiterste belang.

Dit is die boerderygemeenskap se primêre verantwoordelikheid om voedsel te produseer en nie om nog in die nag hul eiendomme te moet patrolleer nie. Dit is egter ’n direkte gevolg van die polisie se onvermoë om landsburgers doeltreffend te beskerm. Die onvolledige implementering van die Landelike Beveiligingstrategie is een van die bydraende faktore hiertoe. Daarom moet ’n omgewing daar gestel word waarin die landbou sy rol in landsbelang doeltreffend kan vervul.

Sterk regeringsoptrede is nou nodig

Die wye voorkoms van plaasaanvalle kan nie met ’n enkelvoudige oplossing uitgeroei word nie.

“Ons het ’n regering nodig wat nie vyandig staan teenoor die landbou nie, en wat die politieke wil het om ongewilde besluite te neem tot voordeel van die landbou, landelike beveiliging en voedselsekerheid.

“Dit sluit in om die waardestelsel sodanig aan te pas dat almal in die land veilig voel en waardeur landbou en werkskepping vorentoe geneem kan word. Agri SA poog sedert Februarie vanjaar om met die polisiebestuur oor landelike veiligheid gesprek te voer en sien daarna uit dat ’n datum gefinaliseer kan word om onder andere ook die implementering van die Landelike Beveiligingstrategie te bespreek,” sê Esterhuyse.

Deur die Agri Securitas Trustfonds word bydraes deurlopend aan plaasgemeenskappe gemaak om hulself te beskerm. Met die toename in aanvalle is dit noodsaaklik dat bydraes tot die beveiliging van die boerderygemeenskap gemaak word. ’n Beroep word op individue en die privaatsektor gedoen om in dié moeilike tye die boerderygemeenskap finansieel te ondersteun.

Indien die produsent en plaaswerker se veiligheid jou raak, kan jy ’n bydrae tot die Agri Securitas Trustfonds maak by Absa Besigheidsbank, rekening nommer: 4055781687, takkode: 632005. – Persverklaring, Agri SA