Jannie Putter is ’n gekwalifiseerde sportsielkundige en was destyds die geestesafrigter vir die Lions-rugbyspan. Hy deel dikwels sy eie lewenspad en motiveer ander met raad en daad. Putter het die afgelope tyd toenemend by boeredae opgetree, en staan graag boere by met raad oor die hantering van die verskeie moeilike omstandighede waarin boere hulle bevind.

Hy deel die volgende oor die hantering van teleurstelling of mislukking:

“Life happens.” Dit is ’n baie bekende en geykte sêding. Maar wat beteken dit regtig? Daar word verwys na teleurstelling of na gebeure in jou lewe wat beslis nie in jou beplanning was nie.

As geloof jou fondasie is, kyk jy na mislukking op ’n sekere manier. Ons moet oppas om op ’n skeefgetrekde manier hierna te kyk.

As Christene leer ons van kleins af om nie sonde te doen nie, want sonde verwyder ons van God. Dit is ’n dilemma, want ons is mens en die natuur van die mens is sondig. ’n Vrees vir sonde ontwikkel en dié vrees is dan ook een van Satan se grootste wapens. Hy gebruik dit om ons te beroof van ons geloof. Vrees is immers die teenoorgestelde van geloof, al is dit dieselfde geestelike krag. Vrees se fondasie is Satan terwyl geloof se fondasie God is. In 2 Timoteus 1:7 staan daar geskryf: “God gee ons nie ’n gees van vreesagtigheid nie, maar ’n gees van krag, liefde en selfbeheersing”

Boere voel dikwels dat teleurstellings en mislukkings God se manier is om ons te straf vir die sondes wat ons in ons vlees elke dag bedink en doen. Satan glimlag hieroor want waar daar vrees bestaan, het geloof verdwyn. Ek het vir meer as 30 jaar geglo dat wanneer dinge sleg gaan met my en wanneer ek nie suksesvol is nie, is dit net omdat ek nie sukses verdien nie en God besig is om my te straf.

Kyk met ander oë na geloof

Op die ouderdom van 30 het iemand egter God en geloof op ’n ander manier met my gedeel, en skielik het ek met ander oë na alles gekyk. Ek het besef God verstaan dat ek ’n mens is en dat Jesus reeds gesterf het vir my sondes. Ek is inderdaad vry; al wat God van my vra is my hart. Kyk jy na jou lewe deur geestelike oë of kyk jy na jou lewe deur ’n wêreldse bril?

Wat is die definisie van geloof? Hebreërs 11:1 sê: “Geloof is om seker te wees van wat jy hoop – ’n vaste oortuiging van dit wat jy nog nie kan sien nie.” Geloof en realiteit vat dus nie hande nie, maar slegs vir ’n sekere tydperk, totdat geloof jou realiteit word. Dan beteken dit dat jy nou na jou lewe, plaas, arbeiders, diere, gesaaides, familie, kinders en vrou met geestelike oë kyk.

In my huis hou ons vas aan die volgende frase, veral in oomblikke van teleurstelling en mislukking: “Alles wat met ons gebeur – gebeur vir ons want God se Woord sê so” (Romeine 8:28). Omdat ons dit glo, weet ons dat hierdie teleurstelling, uitdaging, mislukking of swaarkry net tydelik is.

Die lewe is voorwaar ’n avontuur sonder einde wanneer jy God jou God maak, en weet dat alles wat met jou gebeur ook vir jou gebeur! Vir my is dit baie waardevol om elke dag met ’n hardop belydenis van my geloof te begin. Maak jou gesin en span deel van die belydenis en maak die volgende jou waarhede:

  • Op hierdie plaas is God ons meester – ek is Sy werktuig en Hy is in beheer.
  • Ek is getrou en gehoorsaam aan God – daarom gaan dit goed met ons!
  • Hierdie plaas is geseënd. Alles wat hier gebeur, is tot ons voordeel want God se Woord sê so.
  • Net goedheid en guns omring ons elke dag – want ons behoort aan God!
  • Ek is ’n ongelooflike boer en ek weet dat alles ten goede meewerk vir ons omdat ons die Here dien.

Kontak Jannie Putter by 083 291 0181 of jannie@jannieputter.co.za.