Die veebedryf lewer ‘n groot bydrae tot die sukses van die jaarlikse Nampo Oesdag op Bothaville. Plaas Media het vanjaar by ‘n paar van die genootskappe gaan aanklop, om meer oor hul rasse uit te vind. Ons kyk in 2 Julie se aflewering van Grootplaas na ‘n insetsel hieroor. Daarna kuier Christopher Havenga en Simeon Hurwitz van die Boran Beestelersgenootskap van Suid-Afrika in die ateljee, om oor dié unieke ras te gesels. 

Inhoudsborg: Boran Beestelersgenootskap van Suid-Afrika

Nuusborg: Netafim

Weerborg: Laeveld Agrochem

Kyk hier na vorige episodes van Grootplaas