Produsente het die afgelope seisoen moeilike omstandighede op die landboufront beleef. Tans verhoed die oormaat reën dat normale graanaanplantings in die Verenigde State van Amerika gedoen kan word. Indië beleef ook rekordtemperature en mense gaan dood weens uiterste hittetoestande.

In Suid-Afrika het die winter baie laat gekom en dit het daartoe gelei dat graan wat buite die normale planttyd geplant is, vanjaar beduidende oeste lewer. Almal is innig dankbaar hieroor, aangesien elke ekstra inkomste meebring dat ’n boer langer in die tuig kan bly.

Die volgende seisoen se aanplantings en verwagtinge sal verseker deur die huidige voorraad in Suid-Afrika en die wêreldvoorraad beïnvloed word. Die land se politieke omstandighede speel saam met ander wêreldgebeure ’n groot rol in toekomstige prysveranderinge.

Beplan vir die toekoms

Is alles dan nog die moeite werd? Ek sê onomwonde: Ja, verseker. Ons moet ons geloof in ons Skepper behou en weer met nuwe moed vir die komende seisoen beplan.

Waarop fokus jy vandag? Die manier waarop ’n mens na gebeure kyk, bepaal jou toekoms. Indien jy fokus op die negatiewe en die skade wat jy ly, sal jy alles in die lewe negatief beleef. Wanneer jy egter positief na gebeure kyk, sal jy die boodskap en lesse wat jy moet leer daaruit kry.

Boere moet gefokus wees op die ekonomiese doeltreffendheid van hul ondernemings. Hulle moet teruggaan tekenbord toe en die doeltreffendheid van elke vertakking heroorweeg. Indien jy as boer die huidige uitdagings in die landboubedryf fisies en emosioneel te bowe wil kom, behoort jou geloof jou belangrikste steunpilaar te wees.

Veiling en boeredag

Boshoff en Bloemendal Bonsmaras fokus op die positiewe in elke geleentheid in die landboubedryf. Na ’n baie suksesvolle veiling en boeredag in 2018, beplan hulle om op 27 en 28 Augustus 2019 dieselfde te doen.

Dit skep aan produsente die geleentheid om te:
  • Fokus op landbou in ons land. Die huidige speenkalfprys is tans onder druk as gevolg van surplusdiere wat deur droogtegeteisterde produsente te koop aangebied word. Nietemin word voorspel dat die vraag na rooivleis wêreldwyd gaan styg. Nick Serfontein, voorsitter van die Sernick Groep en ’n lid van die presidensiële komitee oor grondhervorming, het daarin geslaag om ’n suksesvolle boerdery tot stand te bring en dit goed te diversifiseer. Sy wenresep van Bonsmaras teel, ’n voerkraal met slaghuise en oorsese uitvoere, sowel as ’n veevoervervaardiger, bied die volle waardeketting. Dit maak hom die ideale persoon om boere weer opnuut te motiveer. Almal is dit eens dat die bruto produksiewaarde van die Suid-Afrikaanse landboubedryf teen 2021/22 alle verwagtinge gaan oortref. AFGRI as finansier gaan ook ’n scenario skets van wat moontlik die volgende seisoen kan gebeur ten opsigte van graanvoorraad en wêreldvoedseltendense.
  • Fokus op biosekuriteit op die plaas. Vee-eienaars is op plaaslike vlak self vir biosekuriteit op hul plase verantwoordelik. Goeie boerderybestuur is belangrik vir die beheer van siektes, om produksieverliese te beperk en om goeie veegesondheid te verseker. Die voëlgriep wat die afgelope 18 maande in die land voorgekom het, was traumaties vir hoenderboere. Daarna het bek-en-klouseer beesboere en die uitvoer van vleis nadelig geraak. Tans sukkel Suid-Afrika, China en ander lande met varkpes. Slenkdalkoors en miltsiekte steek ook weer kop uit in Suid-Afrika. Die bekende dr Faffa Malan gaan produsente inlig oor die gevare en voorsorgmaatreëls wat hulle teen dié siektes kan tref.
  • Fokus op hul kuddes en sukses in die toekoms. Boshoff Bonsmaras bied topgehalte diere aan wat verseker ’n produsent se kudde sal aanvul. Altesaam 40 bulle en 200 vroulike diere kan op 27 Augustus besigtig word, waarna hulle op 28 Augustus deur BKB Van Wyk opgeveil sal word. Die bulle wat aangebied word, verbeter jaarliks. Boshoff Bonsmaras glo daarin dat slegs die room goed genoeg is vir teling en is trots op hul kopers se sukses. Hulle beskik oor die nodige kennis om aan enige boer raad te kan bied ten opsigte van doeltreffende beesboerdery op die Hoëveld. Hulle is tans besig om hul eie voerkraal te vestig om meer stabiliteit in hul onderneming te hê.

Waarde vir kliënte

AFGRI is vir Boshoff en Bloemendal Bonsmaras ’n vennoot wat hulle oor generasies heen ondersteun en leiding gee. Die boeredag wat hulle in samewerking met AFGRI aanbied, het ten doel om waarde aan hul kliënte op ’n breë front te bied. – Jan Boshoff, Boshoff Bonsmaras

Vir meer inligting, kontak Jan Boshoff by 082 388 0912 of janboshoff@vodamail.co.za.