As ons aan die rol van banke in landbou dink, gaan die gedagtes onmiddellik na produksielenings en finansiering. Dawie Maree, hoof van landbou-inligting en -bemarking by FNB Landbou, sê egter dat produsente nie van die spaarkomponent moet vergeet nie. Veral omdat dit al hoe meer noodsaaklik word.

“Ons almal word van kleins af geleer om mooi te werk met ons persoonlike geld en ‘n redelike persentasie daarvan te spaar. Ons vergeet egter maklik dat besighede ook moet spaar en dat ‘n aktiewe spaarplan deel van enige besigheid se strategie moet wees.” Dawie sê dat elke gesonde besigheid elke jaar ‘n gedeelte van sy wins moet wegsit, juis vir voorsiening in moeilike tye.

Hy verduidelik dat, indien ‘n boerdery ‘n sterk spaarkomponent het, dit in ag geneem kan word wanneer daar vir produksielenings of ander finansiering aansoek gedoen word. “Die belangrikste motivering bly egter dat die besigheid vir homself sal kan sorg in moeilike tye. Juis daarom moet goeie spaargewoontes deel van die raamwerk van elke boerdery wees.”

Omstandighede vereis ’n spaar-mentaliteit

Die afgelope paar jaar se landbou-omstandighede beklemtoon die noodsaaklikheid van ‘n goeie spaarplan verder. “Groot gedeeltes van die land gaan steeds onder droogtetoestande gebuk. Ons sien ook gevalle van groot haelskade aan gesaaides en selfs landerye wat wegspoel. Dit is alles omstandighede waaruit genoeg spaargeld jou kan red.”

Nog voordele van ‘n goeie spaargeldbuffer, sê Dawie, is dat dit jou minder afhanklik van finansiering maak. “Dit kan jou ‘n groot hupstoot gee wanneer jy jou besigheid wil uitbrei, in nuwe implemente of tegnologieë wil belê of nuwe teelmateriaal wil aanskaf.”

Laasgenoemde is alles natuurlik broodnodig vir moderne boerderye, en as dit vir jou makliker binne bereik is, is jy een stap voor die volgende boerdery.

Meer as ‘n koevert onder die bed

In die moderne finansiële wêreld beteken spaar al lankal baie meer as om jou geld in ‘n spaarrekening weg te sit. Dit gaan oor beleggings, aandelemarkte en soveel meer. Finansiële diversifisering is, volgens Dawie, baie belangrik.

“Daar word al baie lank oor die noodsaaklikheid van diversifisering op die plaas gepraat, en meeste boerderye is nou goed gediversifiseer. Dit is egter ook belangrik om buitekant die plaashek te diversifiseer.” Beleggings buite landbou is baie belangrik vir die finansiële gesondheid van die boerdery, onafhanklik van omstandighede in die landbousektor. “Hulle sê mos juis: moenie al jou eiers in een mandjie sit nie.”

Dawie besef dat om te spaar baie makliker gesê as gedaan is. “Ons kan dit egter nie opsy skuif nie. Dit is hoekom dit belangrik is om die wegsit van jou spaargeld ‘n prioriteit te maak. Jy moet nie spaar wat oor is in jou rekening nie – jy moet ‘n vaste bedrag spaar en dié bedrag moet aan die begin van die finansiële siklus weggesit word.”

FNB-produkte maak spaar moontlik

Die feit bly staan dat dit moeilik is om te spaar, maar volgens Dawie is daar talle moderne finansiële produkte wat dit vir ‘n individu of besigheid makliker maak om te spaar. “Jy moet nie net spaar nie; jy moet ook op die regte manier spaar. Daarom is goed-ontwerpte finansiële produkte baie belangrik. Ons moedig ons kliënte aan om van dié produkte gebruik te maak.”

Onthou, sê hy, produkte by banke is ontwerp deur kundiges wat van die insette van ‘n groot verskeidenheid finansiële kenners gebruik maak. Dié mense weet waar om geld te belê. Hy moedig boerderye aan om nie net te spaar nie, maar doeltreffend te spaar.

Een so produk is die “24-uur Cash Accelerator”, waar jy binne 24 uur toegang kan kry tot jou spaargeld vir daardie onvoorsiene omstandighede. Uit die aard van die saak sal die opbrengskoerse van verskillende produkte verskil en juis daarom is dit belangrik om met die kundiges te gesels.

“Net soos wat die boer ’n omgewing moet skep waarin die mielieplant optimaal kan groei en risiko minimaal is, moet jou spaargeld ook in ‘n omgewing geplaas word waar groei optimaal en risiko minimaal is.”- Marike Brits, AgriOrbit

Skakel jou naaste FNB-tak of -bankier, of stuur ’n epos aan agric@fnb.co.za.