Bovelder Beesstudiegroep-veiling

873

Die Bovelder Beesstudiegroep het hul jaarlikse veiling van vroulike diere op 13 Maart 2018 by die Warden Boerevereniging se veilingskrale gehou.

Veilingsuitslae

  • Gemiddelde prys drie-in-een koeie en kalwers: R30 244
  • Hoogste prys drie-in-een koei en kalf: R33 000 (Verkoper: Paul van Niekerk, Memel. Koper: Emmerentia Boerdery, Vrede)
  • Gemiddelde prys dragtige verse: R18 644
  • Hoogste prys dragtige vers: R24 500 (Verkoper: Paul van Niekerk, Memel. Koper: JCJ Faber, Dundee)
  • Gemiddelde prys oop verse: R14 500
  • Hoogste prys oop vers: R21 000 (Verkoper: Bertus Burgers, Wakkerstroom. Koper: G du Toit, Wakkerstroom)

Aangebied deur: OVK Standerton

Afslaer: Johan van der Nest