’n Florerende Braford-stoet en SA Vleismerino (SAVM)-kudde word as deel van die Veeplaas Skole-kuddeprojek by Morgenzon Landbou-akademie gehuisves. Die beeste en skape speel ’n belangrike rol in die landbouleerplan en -aktiwiteite by die skool.

Alex Wehmeyer, skoolhoof van Morgenzon Landbou-akademie, sê ’n droom is in Julie 2016 by Morgenzon Landbou-akademie verwesenlik toe die Veeplaas Morgenzon Braford-stoet by dié skool gevestig is.

“Die Braford-telersgenootskap van Suid-Afrika het in samewerking met Veeplaas die eerste tien verse laat aflaai. Dit is vir ons as Morgenzon Landbou-akademie ’n groot voorreg om so vinnig deel te word van die Braford-familie. Ons is hartlik in die Braford-familie ontvang en het reeds ’n jaarvergadering en ’n raadsvergadering van die ras bygewoon,” vertel hy.

Telersgenootskap se rol

Jaco Storm, president van die Braford-telersgenootskap, sê dié genootskap het ná die sesde Braford-wêreldkongres, wat in 2015 in Suid-Afrika gehou is, ’n wins oorgehad danksy die uitstekende ondersteuning van boere en die puik manier waarop die kongres georganiseer is.

Die vorige president van die genootskap, Charlotte Schuite, het opdrag ontvang om ’n projek te identifiseer waarby die genootskap met die geld betrokke kon raak. “Charlotte het met Albert Loubser, redakteur van Veeplaas, oor die Veeplaas Skole-kuddeprojek gesels en daar is besluit dat dit die perfekte geleentheid is aangesien dit die genootskap die geleentheid sou gee om ’n sinvolle bydrae tot die opleiding van toekomstige produsente te lewer.”

Volgens Jaco is die Braford-ras ’n uitstekende ras om in die opleiding van jong boere te gebruik. “Die Braford is van nature ’n rustige bees en is dus baie maklik om te hanteer. Hulle is baie aanpasbare diere en daar kan doeltreffend in die omstandighede by ’n skool met dié diere geboer word.”

Betrokkenheid by opleiding

Die genootskap bly voortdurend by die skool en die stoet betrokke. “Die rol wat die stoet in opleiding speel, kan net doeltreffend wees as dit deur die betrokkenheid van die genootskap ondersteun word. Ons is betrokke deur die keuring van aanteeldiere, raad met die keuse van bulle, semen vir kunsmatige inseminasie (KI) en nou ook met die voorsiening van Braford-speenkalwers vir deelname deur die skool aan vetveekompetisies.”

Alex sê dit gaan baie goed met die stoet. “Die Brafords pas baie maklik aan in ons omgewing en ding goed met ander rasse mee. Ons het ongelukkig twee van die oorspronklike koeie verloor as gevolg van vergiftiging, maar sedertdien groei die stoet voortdurend. Die eerste kalwers van die dragtige koeie wat geskenk is – nege bulkalwers en een vers – is in 2016 gebore.”

Die koeie is weer aan die einde van 2016 met die hulp van Ceva ge-KI en goeie resultate is behaal. In Oktober 2017 is sewe pragtige kalwers gebore, waarvan vier verskalwers en drie bulkalwers is. Johan Meaker van Meaker Brafords het een van sy topbulle aan die skool beskikbaar gestel as opvolgbul.

Versorging van die stoet

Aangesien die opleiding van toekomstige boere die hoofdoel van die projek is, is die skool se leerlinge baie aktief by die bestuur en versorging van die stoet betrokke.

“Ons het vroeër vanjaar met behulp van die landboutegnologie-klas stalle gebou waarin die bulle aangehou word. Die kudde word gebruik om vir die leerlinge praktiese vaardighede soos onthoorning, die brandmerk van diere, tatoeëring, die inenting van beeste, dragtigheidsondersoeke, KI, die beheer van parasiete, meng van rantsoene en voorbereiding van skoudiere aan te leer,” sê Alex.

Al die leerlinge se praktiese take vorm deel van die praktiese punte wat hulle aan die einde van die jaar kry. Braford-beoordelingskursusse word jaarliks vir die leerlinge aangebied.

Nasionale veiling

Die stoet word nou verder uitgebrei en die skool is baie trots op drie dragtige verse wat vroeër vanjaar op die nasionale Braford-veiling gekoop is. “Ons bedank ook die genootskap vir die insiggewende kursus wat hulle by die nasionale veiling vir die graad 9-leerlinge aangebied het en dat ons by die verrigtinge betrokke kon wees.

“Ons is opgewonde oor die keuringsproses van ons bulle en beoog om self ’n bul of twee op volgende jaar se nasionale veiling aan te bied. Ons beplan om ons kudde tot 50 topgehalte vroulike diere op te bou. Ons het tans 24 diere,” sê Alex.

Die leerlinge sien baie uit na ALFA 2018 in September vanjaar en is hard aan die werk om diere vir dié skou voor te berei. “Dit is vir ons ’n uitstekende geleentheid om die skool en die ras te bevorder. Daar gaan in verskeie afdelings deelgeneem word en ons sien uit na positiewe resultate.”

Jaco sê die genootskap is besonder trots om by die skool betrokke te wees. “Ons wens hulle alle sukses toe met die stoet.”

Vir meer inligting, besoek die skool se webtuiste by www.hsmorgenzon.co.za, stuur ’n epos aan mlabemarking@mweb.co.za of skakel 017 793 3089. – Marike Brits, Veeplaas