Alle buffelplase in Suid-Afrika moet herregistreer word en hoewel daar nog geen sperdatum is nie, sal dit mettertyd aangekondig word. Aandag gaan daaraan gegee word om die herregistrasie elektronies moontlik te maak. Volgens die aanvanklike aankondiging moet dokumente voltooi en ingedien word.

Dr Edward Sinthumule, staatsveearts van Thabazimbi, het die aankondiging tydens ’n byeenkoms op Thabazimbi gedoen. Hy sê die aanvanklike registrasie van buffelplase is met ’n stelsel gedoen wat eintlik vir blouwildebeeste ontwikkel is vir die beheer van snotsiekte.

In die nuwe stelsel word die kode vir provinsies verander, die kodes vir plaaslike munisipaliteite ingevoeg en moet aangedui word of net ’n gedeelte van ’n plaas (waar plase onderverdeel is en die eenheid bekendstaan as “Gedeelte X” van die plaas) vir buffelboerdery geregistreer word.

Om die plaas te kan registreer, sal ’n stawende dokument dat dit volgens die vereistes omhein is, bewys van eienaarskap, ’n kaart wat die grense aandui en of dit ’n gedeelte van ’n plaas is, die aansoek moet vergesel. Die ou stelsel gaan uitgefaseer word. – Andries Gouws, Veeplaas