Vrystaat Landbou (VL) beskou die COVID-19-pandemie wat die land en die wêreld bedreig in ’n baie ernstige lig. VL is daarom daartoe verbind om die inperking en riglyne wat daar gestel is om die verspreiding van die virus te beperk, na te kom.  

As deel van essensiële dienste, verbind VL hom verder daartoe om te alle tye verantwoordelik op te tree onder omstandighede, om seker te maak dat daar genoegsame voedsel beskikbaar sal wees.

Aangesien ons saam met ons lede dié verantwoordelikheid neem, het VL ’n identifikasie permit, soos voorsiening voor gemaak in die jongste Regulasies in terme van die Wet op Rampbestuur, 2002 (Wet 57 van 2002), aan ons lede wat bona fide-produsente is voorsien, om hulle te ondersteun en seker te maak die landbousektor se status as essensiële diens word nie misbruik nie.

Enige persoon of entiteit wat die permit gebruik en nie op ons databasis verskyn nie, doen dit sonder toestemming en as sulks aanvaar ons nie verantwoordelikheid vir hierdie laakbare optrede nie. Indien sodanige persoon of entiteit dus valslik voorgee om ’n bona fide-produsent te wees, moet daar deur die wetstoepassers in terme van die relevante wetgewing teen so ’n persoon of entiteit opgetree word.

Dit is nou die tyd wanneer almal moet saamstaan, saamwerk en verantwoordelik optree om ons land, sy mense en die toekoms te verseker. – Persverklaring, Vrystaat Landbou