Die pad van die Afrikanerbees oor twee millenniums vanaf Klein-Asië en Egipte deur Afrika tot in Suider-Afrika, was ‘n pad gekenmerk deur volharding, deursettingsvermoë en genade van ons Skepper, die Almagtige God van hemel en aarde.

Oor die laaste vier jaar, te midde van hitte, droogte en ander faktore soos wild-oordraagbare siektes en die vraag na hoë-gehalte vleis, het die Afrikaner-beesras homself absoluut bekend gemaak in die veebedryf in Suider-Afrika, die res van Afrika en wêreldwyd.

Die enigste, amptelike navorsingsinstansie in Suid-Afrika is die Landbounavorsingsraad (LNR),  in samewerking met verskeie Universiteite, en ‘n wye reeks navorsing is op die Afrikaner gedoen en is steeds aan die gang. Dus is die volgende feite amptelik deur ‘n organisasie – die LNR – beskikbaar gestel, wat voortspruit uit verhandelings wat deur magisterstudente gedoen is en vir almal beskikbaar is om te bestudeer en verdere navraag te doen. Hierdie resultate is betroubaar en gedokumenteer en is nie uit die duim gesuig nie.

Die Afrikaner

Die Afrikaner is die enigste ras wat werklik bewys is om hittebestand in Suider-Afrika te wees en is verdraagsaam vir temperature van -5°C tot 46°C.

In hierdie uiterste temperatuurtoestande:

  • Bly die Afrikaner se inname van kos optimaal en bly hy groei.
  • Die bulle bly vrugbaar en hou aan teel deur koeie aktief te dek.
  • Behou koeie hul ovariale funksie en vrugbaarheid en aborteer nie.

Geen ander ras in Suider-Afrika handhaaf volgens die LNR hierdie prestasie nie. – Dr Pieter de Kock, president: ABTG

Afrikanerbees: Die alles-in-een-ras

Die Afrikanerbees – wat kan ‘n kommersiële of stoetteler nou meer voor vra? Dié bees het alles wat nodig is vir reproduksie en vleisbeesproduksie in Suid-Afrika en wêreldwyd.

Gedurende die moeilike en warm tye, bly die Afrikaner produseer. Die bulle dek, koeie word weer en weer dragtig en hulle kalf met gemak; die eerste stappe, vinnig en probleemvry.

Die koeie speen hul kalwers op rekordgewigte van 220–250kg en behou steeds hul kondisie, maak nie saak watter kalfseisoen gebruik word nie.

Ons teel met diere wat die toets van die tyd deurstaan het. Indien ons ‘n grafiek sou trek om na die Afrikaner oor die afgelope paar jaar te kyk, sal ons sien dat die Afrikaner bly styg en groei. Baie rasse klim die leer baie vinnig en is slegs vir ‘n rukkie daar voordat hul gewildheid weer daal, maar die Afrikaner is konstant en steeds aan die styg in terme van lede, diere en kommersiële telers. Soveel Afrikaner-telers kan sekerlik nie verkeerd wees nie?

Die genootskap hou op 30 Augustus ons nasionale veiling in die Kroon Boma buite Kroonstad waar van die beste Afrikaner-genetika op aanbod gaan wees. Wees wys, koop slim, woon die veiling by en maak ‘n aanwins tot jou boerdery deur Afrikaner-genetika in jou kudde te implementeer. Navorsing bewys dat jy nie spyt sal wees nie!

Ons kantoordienste

As ons eie registrerende owerheid, bied ons alle dienste wat op dieropnames, geboortes, prestasiedata en nog meer van toepassing is. Ons doen tans die administrasie van die Afrikaner, Afrisim en Ankole met groot sukses. Die direkte kommunikasie tussen die teler en kantoor bou ‘n goeie verhouding, omdat daar geen derde party betrokke is nie. Die teler hoef dus net die kantoor met enige navraag te kontak.

Prof Mike McNeil van Amerika is besig om ‘n nuwe BLUP-analise vir ons te ontwerp, waarna ons baie uitsien. Die ABTG is ook op ‘n wye front besig met genomiese data om die teelwaardes nóg meer akkuraat te maak. Hierdie is maar net ‘n paar van die gebeurtenisse wat voorlê. Hou gerus ons Facebookblad en webblad dop vir verdere nuus.

Toekomstige geleenthede

Die ABTG en sy lede sien baie uit na ons dinee op 29 Augustus en dan natuurlik die nasionale veiling die volgende dag. Daar sal 25 Afrikaner-bulle en sowat 50 vroulike diere (dragtig, met ‘n kalf of 3-in-1’s) wees, asook ‘n Afrisim-bul en Afrisim- vroulike diere. Dit gaan ‘n veiling wees wat nie gemis moet word nie.

Dan is daar natuurlik die ALFA-byeenkoms van 18-20 September by die Afridome op Parys. Die Afrikaners neem aan die slagoskompetisie deel (dankie aan die LNR wat die osse vir ons gereedmaak), asook aan die oskompetisie (dankie aan mnr. Martin Ras vir sy groot os wat hy inskryf), Vleissentraal se kompetisie v ir die beste ras-vers, Nutri Feeds se Moneymaker(beste interraskoei) en die Leriba People Choice Beef Challenge.

Ons sien baie uit na hierdie geleenthede en doen ‘n beroep op almal om dit by te woon. Die Genootskap sal ook ‘n stalletjie gedurende die ALFA-byeenkoms beman. – Lauren James, rasdirekteur: ABTG

Vir meer inligting kontak Lauren James by 051 447 7405 of 078 791 1880. Jy kan ook ‘n e-pos stuur aan afcattle@intekom.co.za of besoek www.afrikanerbees.com