Verskeie faktore het ’n effek op die groeperings wat jy met jou geweer kan skiet. Ammunisie se spoed en patroonlengte het nie noodwendig ’n groepering tot gevolg nie. In hierdie artikel ondersoek ons die effek van eksterne temperatuur op ’n geweer se groepering.

Die invloed van konstante spoed

As ’n geweer se ammunisie teen ’n konstante spoed skiet, het dit nie noodwendig ’n goeie groepering tot gevolg nie. Die konstante spoed kan gebruik word om jou ammunisie akkuraat te kry deur die totale patroonlengte aan te pas. Indien jy die gewenste lading met ’n konstante spoed het, met ’n gewenste totale patroonlengte, kan ’n geweer baie klein groeperings skiet.

Hoekom kan die kombinasie wat as perfek beskou word, ons dan ’n paar maande later moedeloos maak wat groepering aanbetref?

Sodra ’n geweer nie meer die grootte groepering skiet waaraan ’n mens gewoond is nie, begin jy soek by die algemene moontlikhede. Die teleskoop is dalk los. Is die geweer se loop reg skoongemaak? Is die geweer se kolf nie dalk los nie? En so begin al die vrae in jou kop rondmaal.

Kort voor lank is ons self die rede vir die ongewenste groepering as gevolg van al die onbeantwoorde vrae. Maar het jy al gekyk of jou geweer nog steeds dieselfde spoed skiet met die uitgewerkte lading van ’n paar maande gelede?

’n Gewenste gemiddelde spoed

Indien herlaaiers ’n gewenste spoed vir hulle geweer soek, wil hulle graag hê dat drie skote se spoed met nie meer as 15fps van mekaar verskil nie. Net so werk skuts daaraan dat hulle gemiddelde spoed op verskillende dae nie meer as 15fps van mekaar verskil nie. Indien jou gemiddelde spoed met meer as 15fps verskil, kan die groepering van jou oorspronklike groepering verskil.

Aangesien temperature tans lekker warm is, was dit maklik om op die baan te gaan kyk watter uitwerking temperatuur op my spoed en groepering het. Ek het twee verskillende 308-kaliber gewere gebruik om te toets of temperatuur wel my spoed beïnvloed. Ek het die ammunisie vir tien minute in die vrieskas gesit en ander ammunisie in ’n toe voertuig gelos vir tien minute. Ek het ook ammunisie in die geweer se sak gesit in ’n gewone houer, om te gebruik as die norm vir die toetse. Die ladings bo-aan Tabel 1 is in die twee toetsgewere gebruik.

Tabel 1: Ladings vir toetsgewere.

Die data wys vir duidelik dat ’n skamele tien minute se blootstelling aan ’n hoë of lae temperatuur, ’n effek op die gemiddelde spoed het. Meer belangrik is dat die verskil in gemiddelde spoed ook ’n verskil in die groeperingsgrootte het. Alhoewel die gemiddelde spoed met wapen twee slegs 16fps is, verskil die groeperingsgrootte met 12mm.

Nog ’n waarneming uit die spoedtoetse is dat geweer twee se gemiddelde afwyking kleiner was as die afwyking van geweer een. Geweer twee se lading is 4gr meer as geweer een se lading. Geweer twee se dop het dus meer kruit in en minder plek vir lug as geweer een se dop. Is dit dus die lug binne-in die dop, of die kruit self, wat hittesensitief is en die verskil in spoed tot gevolg het?

Wees dus versigtig waar jy jou ammunisie bêre voor jy daardie belangrike skoot op die trofeebok vuur. Lê jou ammunisie voor in die voertuig in die son, of word dit in ’n houtkissie weg van direkte son gebêre? – Jan-Lodewyk Serfontein, jag- en wapenkenner

Vir die beste verskeidenheid jagwapens en wapenverwante advies, kontak jou naaste Hinterland-tak. Besoek www.hinterland.co.za en herontdek dit wat saakmaak.