Tydens ‘n strategiese sessie van die Nasionale Veediefstal-Voorkomingsforum is daar gepoog om te bepaal waaraan die probleem van die nie-aanmelding van veediefstal lê, en of mense en provinsies daarvoor aanspreeklik gehou moet word. Dit was die brandpunt tydens besprekings.

Read it in English.

Die bepaling van misdaadtendense

Die hoofbronne wat gebruik word om misdaadtendense en die nie-aanmelding van misdaad in Suid-Afrika te bepaal is die slagoffer-van-misdaadopname (SMO) wat vir die tydperk 2017/2018 deur Statistieke SA saamgestel is. Dié opname vervang nie polisiestatistieke nie, maar is ‘n ryk bron van inligting vir die beplanning van misdaadvoorkoming en bied ‘n holistiese prentjie van veediefstal in Suid-Afrika. Die groot verskil tussen die opname en die SAPD-statistiek is dat laasgenoemde op ‘n databasis gebaseer is, terwyl die slagoffer-van-misdaadopname statistiese beramings is.

In Tabel 1 word die aantal veediefstalsake wat by die polisie gerapporteer is met die beramings van die slagoffer-van-misdaadopname per provinsie vergelyk en dit is duidelik dat daar ‘n verskil tussen provinsies is.

Tabel 1: Vergelyking van aantal veediefstalsake by die polisie gerapporteer met die SMO-beramings vir 2017/2018.
ProvinsieAantal sake gerapporteer (SAPD)Beraamde aantal sake (SMO)Rapporteringskoers Nie-aanmeldingskoers
Wes-
Kaap
953412023,13%-76,87%
Noord-Kaap 1558263959,04%-40,96%
Vrystaat40321247832,31%-67,69%
Oos-
Kaap
62173600717,27%-82,73%
KwaZulu-Natal63224761013,28%-86,72%
Mpumalanga31352245913,96%-86,04%
Gauteng998800312,47%-87,53%
Noordwes34471558622,12%-77,88%
Limpopo21871051920,79%-79,21%
Nasionaal2884915942118,10%-81,90%

Uit Tabel 1 is dit duidelik dat die onderste vier provinsies onder die nasionale gemiddeld is met die Wes-Kaap, Noordwes en Limpopo net op die randjie. Die Vrystaat is ver voor die res terwyl die Noord-Kaap die voorloper met ‘n 59% aanmeldingsyfer is.

Styging van die aanmeldingskoers

Voor dié resultate gevier word moet die feit in ag geneem word dat die beramings van die Wes-Kaap, Noord-Kaap en Gauteng volgens die SMO onbetroubaar is. Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum het besluit dat die aanmeldingskoers binne die volgende jaar nasionaal met 20% moet styg.

Nie net moet die uitsonderings wat uitgewys is in aanmerking geneem word nie, maar ook die aanmeldingsneigings tussen geslagte en bevolkingsgroepe. Die inligting in Tabel 2 dui die persentasies van aanmelding tussen mans en vroue asook die aanmeldingskoers tussen bevolkingsgroepe aan. Neem kenns dat daar geen data beskikbaar is vir gekleurde en Indiese mense wat die slagoffers van veediefstal is nie.

Tabel 2: Persentasie van veediefstal wat per geslag en bevolkingsgroep by die polisie aangemeld is.
Geslag van die hoof van die huishouding Persentasie in 2017/2018
Manlik34%
Vroulik23%
Aanmelding per bevolkingsgroep
Swart28%
Wit65%

Die afleiding word uit Tabel 2 gemaak dat manlike slagoffers meer geneig is om veediefstal aan te meld as vroulike slagoffers en dat lede van die wit bevolkingsgroep meer geneë is om veediefstal by die polisie aan te meld.

Ten slotte is die Nasionale Veediefstal-Voorkomingsforum van die opinie dat ‘n slagoffer wat nie ‘n misdaad aanmeld nie, net so skuldig is as die krimineel wat die oortreding gepleeg het. As die landbougemeenskap beter dienslewering van die kriminele regstelsel verlang, is die enigste opsie om die misdaad tot so ‘n mate aan te meld dat die regstelsel geen ander keuse het nie as om dienslewering en hulpbronne te verbeter nie. – Persverklaring, Nasionale Veediefstal-Voorkomingsforum