Nutri Feeds
Meer as twee miljoen beeste word elke jaar in voerkrale in Suid-Afrika afgerond voordat hulle geslag word.

Volgens die nuutste syfers is daar 13,6 tot 13,8 miljoen beeste in Suid-Afrika. Jaarliks word 2,4 tot 2,6 miljoen volwasse diere en kalwers by abattoirs geslag. Van hierdie drie miljoen word net meer as twee miljoen in voerkrale afgerond. Die gemiddelde staantyd wissel van 120 tot 140 dae in die meeste voerkrale, wat 2,6 tot 3 siklusse per jaar tot gevolg het. Met ander woorde, die totale aantal kalwers in Suid-Afrikaanse voerkrale is sowat 600 000 diere.

Volgens statistiek het die wêreldbevolking in 2011 die merk van sewe miljard gehaal en kan dit in 2050 so hoog as 9,5 miljard wees. Met ’n toename in die bevolking styg die vraag na voedsel en ook beesvleis konstant. Teen 2050 gaan voedsel- en beesvleisproduksie onderskeidelik met 70 en 100% toeneem. Terselfdertyd word hulpbronne soos water, veld, roumateriale en grond vir die produksie van hierdie roumateriale konstant minder.

Die Verenigde State van Amerika (VSA) gee die pas aan in die wêreld met betrekking tot navorsing en intensiewe beesvleisproduksie. Dr Judith Capper, ’n volhoubaarheidskonsultant, is van mening dat 20% van die wêreld se beesvleis deur 7% van die wêreld se beesboere in die VSA geproduseer word.

Volgens dr Capper is in die 30 jaar van 1977 tot 2007 vir elke 450g beesvleis geproduseer 9% minder fossielbrandstof, 12% minder water en 19% minder voer verbruik, op 33% minder grond en 16% minder koolstof.

Besparings in ’n voerkraal

Sy sê ook dat kalwers wat op die veld afgerond word, gewoonlik 226 dae langer neem as kalwers wat in ’n voerkraal afgerond word. Kalwers wat in ’n voerkraal afgerond word, gebruik dus:

  • 76% minder water,
  • 49% minder voer, op
  • 45% minder grond, met
  • 51% minder mis en
  • 42% minder koolstof geproduseer.

Tegnologie met onder andere slimfone, tablette en rekenaars vernuwe byna daagliks. Sodra voerkrale die nuutste tegnologie strategies in intensiewe beesvleisproduksie wil toepas om meer vleis met minder voer te produseer, ontstaan die mening dat hulle “skuldig” daaraan is om diere vol hormone en antibiotika te spuit.

Om dit in perspektief te plaas, kan die volgende berekening gemaak word: ’n Snit beesvleis van 500g van ’n kalf wat afgerond is, met bykomende hormone onder die vel van die kalf se oor ingeplant, bevat 7 nanogram (ng) estrogeen teenoor die 5ng estrogeen van ’n nie-geïnplanteerde kalf. Een nanogram is gelyk aan een miljardste van ’n gram, of gelykstaande aan een grashalm op ’n rugbyveld.

’n Kind se eie liggaam produseer daagliks 50 000ng en ’n volwasse vrou wat nie swanger is nie, 480 000ng estrogeen. Om dit verder in perspektief te stel, bevat een voorbehoedpil, wat daagliks deur miljoene vrouens gebruik word, 35 000ng estrogeen. Dit is gelykstaande daaraan om daagliks 1 500kg beesvleis van geïnplanteerde kalwers te eet. Anders gestel, is dit die jaarlikse beesvleisverbruik van 59 volwassenes.

Konsep van fase-voeding

’n Tipiese voerkraalopset is waar speenkalwers vir ’n spesifieke tydperk, afhangende van die einddoel, onder intensiewe toestande met verskillende diëte afgerond word. Dit behels die toepassing van ’n fase-voeding konsep tot met bemarking.

Speenkalwers van 220kg word, nadat hulle ’n streng program deur ’n voerkraalveearts ondergaan het, tot ’n lewende gewig van 460 tot 480kg gevoer. Sodoende word ’n karkas van 280 tot 300kg geproduseer, wat aanneemlik is vir die verbruiker. Uitsonderings bestaan wel waar voerkrale diere vir groter en swaarder karkasse voer, soos deur ander nismarkte bepaal. Dit is gewoonlik waar hierdie groter, swaarder karkasse ontbeen word.

Tipiese fase-voeding bestaan uit drie (of meer) diëte en werk soos volg:

  • Die aanpassingsrantsoen word vir twee tot drie weke gevoer om die rumens van jong diere aan te pas by die hoë-energie, lae-vesel diëte, wat in teenstelling is met dit waaraan herkouers gewoond is. Hierdie jong diere het gewoonlik meer stres as gevolg van faktore soos speenskok, vervoer, ’n onbekende omgewing en die klimaat, wat hulle baie meer vatbaar maak vir siektes. Sodoende word kalwers die kans gebied om te herstel en intussen aan te pas en immuniteit op te bou.
  • Die groeirantsoen wat vir die langste tydperk, 70 tot 80 dae van die totale voertydperk, gevoer word. Die energie in die rantsoen is weereens hoër en die veselkomponent is laer as dié van die aanpassingsrantsoen. Die proteïeninhoud van die rantsoen neem stelselmatig af soos die energie-inhoud toeneem. Diere is reeds aangepas en die risiko is hier baie laer.
  • Die afrondrantsoen word net vir die laaste 30 tot 35 dae voorsien. Energie is weereens meer as in die vorige twee fases, met beide vesel en proteïen wat laer is. Dit is ook in hierdie rantsoen waar ß1 (ractopamine) en ß2-agoniste (zilpaterol-hidrochloried) met groot sukses gebruik kan word vir swaarder karkasse en hoër uitslagpersentasies.
Grootste fokus

Nutri Feeds se grootste, maar nie enigste, fokus is op die kommersiële bees- en saaiboer wat kalwers wil afrond. Die meeste van hierdie kalwers is die boer se eie aanteelt uit die tradisionele koei-kalfstelsel, met ’n gedeelte wat aangekoop word. Diere word dan met grane en ander plaasgeproduseerde grondstowwe gevoer om waarde tot hierdie kalwers toe te voeg.

Nutri Feeds het ’n volledige reeks produkte wat by afronding aangewend kan word – van volledige voere (6201 Nutri Bees Volledige Beesvetmes, V246) en voere vir veldafronding (6103 Nutri Bees Sentra Supermeel, V1112) tot die bekende hoëproteïenkonsentrate (6302 Nutri Bees Maxi 33, V15877; en 6308 Nutri Bees Konsentraat 80, V3901), wat in ’n reeks selfmengopsies beskikbaar is.

Tabel 1: Voorgestelde mengverhoudings met 6302 Nutri Bees Maxi 33 of 6308 Nutri Bees Konsentraat 80.

Produknaam Aanvangs (kg) Groeier (kg) Afrond (kg) Aanvangs (kg) Groeier (kg) Afrond (kg)
6302 Nutri Bees Maxi 33, V15877 120 160 160
6308 Nutri Bees Kons 80, V15877 50 50 50
6331 Nutrimol,V29622 80 80 80 120 120 120
Hominy Chop of mieliemeel 500 600 650 790 860 950
Hoë gehalte ruvoer 200 150 100 270 220 150
Oliekoek >35% 100 100 75
Voerkalk 20 20 15
Totaal 1 000 990 990 1 350 1 345 1 285

 

Diere in ’n voerkraal word met gebalanseerde rantsoene afgerond om waarde toe te voeg en die maksimum gewig te bereik.
Unieke aanbevelings

Nutri Feeds se sterk punt lê egter in die unieke aanbevelings wat aan ’n spesifieke produsent gemaak kan word. Nutri Feeds het ’n tegniese ooreenkoms met Cargill wat toegang verleen tot formuleringsprogramme en ook die nuutste tegnologie.

Voedingstowwe in plaasgeproduseerde roumateriale word in Nutri Feeds se eie laboratorium vir elke kliënt bepaal. Sodoende word net op tekorte op die plaas gefokus en word voer nie net voor die voet uitgesit nie. Met ander woorde, kalwers moet in die kortste moontlike tyd maksimum toeneem in massa met die goedkoopste gebalanseerde rantsoen.

Opsommend, die voerkraalbedryf in Suid-Afrika speel ’n baie belangrike rol in die produksie van gesonde beesvleis aan ’n groeiende bevolking met beperkte hulpbronne. In vergelyking met 50 jaar gelede is daar die helfte minder boere, wat ’n wêreldbevolking wat meer as verdubbel het van beesvleis voorsien – dit alles met 85% van voerkrale se grondstowwe wat nie deur die mens direk benut kan word nie. – Melville Price

Vir meer inligting, stuur ’n epos aan Melville Price by mprice@countrybird.co.za.

Bronnelys

Vir meer inligting, kontak Nutri Feeds by 018 011 8888 of besoek www.nutrifeeds.co.za.