Ontwikkeling op tegnologiese, omgewings- en sosio-ekonomiese vlak het dit al hoe duideliker gemaak dat tradisionele benaderings tot probleem-oplossing nie meer werk nie. Kenners meen dit is nie moontlik om water-aspekte aan te spreek, sonder dat energie ‘n rol speel nie. Dieselfde kan gesê word van energie. Beide water en energie is natuurlik krities vir produktiewe landbou. Bernd Oellermann van die departement van handel en nywerheid gesels op RSG Landbou hieroor. Luister nou na dié gesprek.

 

RSG Landbou word dié week aan jou gebring deur Old Mutual.