Die Kairos Dormerstoet hou op 21 April vanjaar hul vierde produksieveiling. Die veiling beloof om die eerste in sy soort in Suid-Afrika te wees aangesien data-ooie met Kairos-stoetembrio’s te koop sal wees. Dit is iets wat tot dusver nog nooit op ’n veiling aangebied is nie.

Volgens dr Fanie Steyn van die veemaatskappy Ramsem, is Danie Thomas se Kairos-stoet bekend vir sy topgehalte Dormergenetika. “ ’n Groot deel van Danie se sukses kan toegeskryf word aan die gehalte van die genetika wat hy gebruik om sy stoet mee te bou.” Kunsmatige inseminasie en embriospoelings speel ’n groot rol in Kairos se teelprogram en hy is tans ook die grootste embriospoeler in Suid-Afrika.

Ramsem het die afgelope paar maande vir Danie die volgende baie suksesvolle embrio en KI-programme afgehandel:

  • 20 ooie is gespoel met topramme soos Dik Piet, [DZ 10:45]; Barnard, [JB 15:119]; Poendoes, [ASJ 12:91], [CM 14:69]; en die nuweling Cruiser, [JB 15:119]. Die gemiddelde besettingsyfer is 75,2%, waarvan 59,2% meerlinge is.
    • 4 Desember 2017 (gemiddeld elf embrio’s/ooi): 119 embrio’s – 69 x Graad 1, 23 x Graad 2, 10 x Graad 3, 2 x hatch, 6 x ovas en 9 deg.
    • 18 Desember 2017 (gemiddeld twaalf embrio’s/ooi): 120 embrio’s – 96 x Graad 1, 5 x Graad 2, 1 x hatch, 2 x Graad 3, 13 ovas en 3 deg

Een van die redes vir die goeie gemiddelde hoeveelheid embrio’s per spoeling, is Danie se streng ooivrugbaarheid-keuringsproses. Die ramme wat in hierdie programme gebruik word, word streng geselekteer volgens prestasie-inligting van die groei-indekse.

Laparoskopiese inseminasie is die doeltreffendste manier om ’n ram te gebruik, en die afgelope seisoen is 375 ooie met een van Kairos se top-stoetramme [CG 14:001] geïnsemineer, met ’n besettingsyfer van 82,4%. Die meerlingfaktor is hoog (51%), en van die 375 ooie is 317 dragtig gesertifiseerd.

Die veiling op 21 April 2018 beloof om dus ’n groot sukses te wees, aangesien ’n groot persentasie van bogenoemde genetika aangebied word. “Dit is vir ons ’n voorreg om saam met ’n topstoet soos Kairos te kan werk, en om te besef dat die gehalte van die genetika ’n groot bydrae tot die Suid-Afrikaanse Dormergenetika kan maak,” sê Steyn.

Volgens Jan Mostert van BKB sal van die beste genetika in Suid-Afrika op dié veiling beskikbaar wees, “wat baie positief sal wees vir die Dormerbedryf”. Jan sê: “Skaapboere kan beslis nie die veiling misloop nie. Met hierdie genetika kry enige Dormerstoet en kommersiële teler die geleentheid om van die beste genetika in Suid-Afrika te bekom.”

Die veilingskoördineerder van BKB, Dieter Schutte, voeg ook by dat Danie se bestuur en seleksie baie streng is en hy voeg net die beste genetika by wat in lyn is met die teling. – Persverklaring