’n Oorsig van die verpligte gemeenskapsdiensjaar vir veeartse was een van die onderwerpe wat bespreek is tydens die laaste vergadering tussen verteenwoordigers van die Nasionale Dieregesondheidsforum en die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye (DAFF).

Die vergadering het gehoor dat die plasing van veeartse vir 2019 klaar gedoen is. Die forum is tevrede dat die program suksesvol is, hoewel heelwat lesse in die proses geleer is. Die program strek nie net tot voordeel van die betrokke veeartse nie, maar ook tot voordeel van die land se voedselsekerheid. Die plasing van veeartse is deur die program aangepas.

Daar was klagtes van die Parlement se kant omdat die kandidate in metrogebiede geplaas is. Daar was egter goeie redes vir dié plasings. Mobiele dienste moet aan veterinêre standaarde voorsien om dienste aan landelike gebiede beskikbaar te stel.

Bykomende voorafvervaardigde klinieke is in hulpbehoewende gebiede geplaas. Die regulatoriese dienste wat gelewer moet word, vereis omvattende opleiding omdat die meeste van die kandidate wat by die program aangesluit het nie die vaardighede het om werk in dié veld te doen nie.

Veterinêre openbare gesondheidsaktiwiteite sluit onder meer die volgende in: Abattoir-uitvoersertifisering, primêre dieregesondheidsorg, wildlewe, laboratoriums, post mortems, teelprogramme, formele marktoegang, sterisilasie en kastrasie.

Buffelaangeleenthede

Die Buffel Beheerdesiektes-komitee is sedert die laaste vergadering van die Nasionale Dieregesondheidsforum in die lewe geroep. Belangegroepe, privaat veeartse, buffeleienaars en DAFF het die geleentheid om deur middel van hierdie komitee betrokke te raak by onderhandelinge met betrekking tot verskeie buffelaangeleenthede.

Die komitee het goed gewerk totdat ’n hofuitspraak beslis het dat die buffel-veterinêre openbare kennisgewing (VPN) ter syde gestel word en dit het die werksaamhede van die komitee erg belemmer. Daar sal meer duidelikheid oor die saak wees wanneer die minister van landbou, bosbou en visserye in Januarie 2018 terugrapportering moet gee oor die aksies wat geneem is.

Dit is belangrik dat die komitee voortgaan met sy werksaamhede. VPN’s is voordelig vir die hele land omdat dit ’n positiewe uitwerking op nasionale kuddegesondheid het. Dit word vir openbare kommentaar beskikbaar gestel en as daar probleme met die riglyne in die dokument is, moet dit buite die hof hanteer word.

Onderstepoort Biologiese Produkte (OBP)

Dr Jacob Modumo het die vergadering ingelig dat die produksie-uitset en voorsieningsketting by OBP drasties verbeter het. Die meeste van die belangrike produkte is tans beskikbaar, insluitende B Phemeral, Brucella S19, die meeste van die reagente, RBT, 3000 eenhede van bloutong en die Rev 1-entstof.

Kompensasiekomitee

DAFF en die Nasionale Dieregesondheidsforum het ’n kompensasiekomitee geskep wat maniere ondersoek om kompensasie aan die veebedryf toe te staan vir doeleindes van siektebeheer. Die komitee het nou bykomende maniere geïdentifiseer by wyse van ’n ondersoek na die verantwoordelikhede van die onderskeie betrokke entiteite.

Biosekuriteit speel ’n groot rol by kompensasie. Die komitee het dit oorweeg om handelsbanke en die versekeringsbedryf te betrek by ’n reëling waarvolgens kompensasie oorweeg kan word.

Boere moet hulself teen rampe verseker. Die regering sal in sekere gevalle behulpsaam wees, maar nie alle verliese word gedek nie. – RPO-nuusbrief