Ons het gaan inloer by die Veeplaas Balfour Hugenoot-stoet, wat op 1 Maart 2017 by die Gekombineerde Skool Balfour gevestig is. Die stoet word vir die skool deur die Cilliers-boerdery net buite Balfour bedryf en volgens die eienaar, Stefan Cilliers, gaan dit baie goed met dié kudde. Luister ‘n RSG Landbou-onderhoud waar hy meer hieroor vertel. 

Vyf dragtige en vyf oop verse is deur Braam Olivier van die Landmerck Hugenoot-stoet in die Frankfort-distrik geskenk en die kudde het binne ’n jaar heelwat gegroei. Agt van die tien vroulike diere het weer vanjaar gekalf. Die kudde bestaan tans uit twaalf diere, nadat van die beeste as deel van die betaling aan Veeplaas verkoop is.

Hoewel die leerlinge nie elke dag by die kudde betrokke is nie, besoek hulle die plaas gereeld vir praktiese ervaring wanneer belangrike boerdery-aktiwiteite plaasvind. Stefan sê dat hy as gevolg van sy liefde vir landbou by die Veeplaas Skole-kuddeprojek betrokke geraak het.

Sy drie seuns is ook leerlinge by die Gekombineerde Skool Balfour en hy wou graag die bekendstelling van landbouwetenskappe as vak by die skool ondersteun. Dié vak is in 2017 by die skool bekendgestel en graad 10-leerlinge kon dit verlede jaar vir die eerste keer neem. Ursula Human, Veeplaas