Die hoë voedingswaarde van aangeplante en groen somerweiding bied aan veeboere die geleentheid om maksimum diereproduksie met minimale aanvullende voeding te realiseer. Weidings toon egter sekere wanbalanse en tekorte. Die regstel van hierdie tekorte met korrekte aanvullende voeding, lei tot beter benutting van vee se produksiepotensiaal.

Minerale en vitamiene speel ’n bepalende rol in die reproduksie, immuniteit en groei van herkouers. Alhoewel die meeste herkouers met die beskikbare minerale en vitamiene op groen somerweiding kan oorleef, word daar meestal nie aan hul voedingsbehoeftes voldoen om deurlopende hoë produksie- en reproduksievlakke te handhaaf nie.

Wisselvallige voedingstofvlakke

Net omdat gras groen is en aktief groei, beteken nie dat dit deurgaans dieselfde hoeveelheid minerale, vitamiene of spoorminerale bevat nie. Hierdie vlakke wissel drasties tussen seisoene en dikwels van maand tot maand. Die proteïen- en energie-inhoud van gras is ook wisselvallig, met energie wat meestal eerste beperk raak, veral onder groenweidingstoestande. Dit is as gevolg van die hoë voginhoud (tot 85%) wat die inname van droëmateriaal beperk.

Temperatuur, reënval, grasspesie, stadium van beweiding (volwassenheid) en grondvrugbaarheid is enkele faktore wat proteïen- en energie-inhoud gedurende die groeiseisoen beïnvloed. Boonop het die meerderheid grondtipes in Suider-Afrika ’n fosfortekort wat groei, vrugbaarheid en melkproduksie kan belemmer.

Voedingsbehoeftes van vee

Vee se voedingsbehoeftes verander namate verskillende produksiestadia bereik word, byvoorbeeld met dragtigheid, by droë of lakterende diere, en tydens verskillende groeistadiums.

Hoewel die meeste produsente mineraal- en vitamienaanvullings gedurende die droë seisoen voorsien, word mineraalaanvullings dikwels gestaak sodra somerweidings groen en in die groeistadium is. Hierdie praktyk kan produksiekoste in die korttermyn verlaag, maar die produsent oor die langtermyn duur te staan kom. Selfs wanneer marginale tekorte voorkom, is die eindresultaat dikwels suboptimale groei en reproduksie.

Kies die korrekte aanvulling

Die aanvul van weidende vee se dieet is daarop gemik om voedingstekorte en -wanbalanse op die mees ekonomies doeltreffende wyse te balanseer. Minerale en vitamiene is ’n klein, dog uiters belangrike aspek van veevoeding.

Makrominerale sluit kalsium, fosfor, magnesium, kalium, swawel en sout in, en is in relatiewe groot hoeveelhede nodig. Spoorminerale sluit koper, kobalt, mangaan, jodium, yster, selenium en sink in, en word in klein hoeveelhede benodig. Onder sekere omstandighede kan die aanvulling van vitamiene A, D en E ook oorweeg word.

Selfmeng van groenseisoenlekke

’n Gehalte fosfaatlek is ’n uitstekende belegging vir die kudde en sal langtermyndividende oplewer. Feedtek Green Grazer 126 is ’n gevorderde mineraal- en spoormineraal-lekkonsentraat vir die selfmeng van kostedoeltreffende groenseisoenlekke (Tabel 1).

Green Grazer 126 bevat ’n volledige reeks makro- en spoorminerale asook ’n ionofoor wat beter benutting van weiding, meer doeltreffende energieverbruik en uiteindelik beter speengewigte en vrugbaarheid teweeg bring. Die eindresultaat is meer wins. – Pieter Brönn (Pr.Sci.Nat.), Feedtek

Volg hierdie skakel vir die Feedtek 2020 Katalogus

Besoek Feedtek se webtuiste by www.feedtek.co.za vir meer inligting.