Die voorlopige oppervlakteskatting is hoofsaaklik gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye.

Read it in English. 

Minder gunstige reënvalneerslae en warm temperature in die westelike produserende gebiede die afgelope paar weke, het produsente verhinder om hul beoogde oppervlakte met somergewasse aan te plant, veral in die Vrystaat en Noordwes provinsies.

Die hersiene aangeplante oppervlakte- en produksiesyfers sal deur die Oesskattingskomitee op 27 Februarie 2019 vrygestel word, en sal hoofsaaklik gebaseer wees op inligting verkry vanaf die ‘PICES’-opname vir die Vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng en Noordwes provinsies.

Kommersiële mielies

Die voorlopige skatting van die oppervlakte onder mielies beloop 2,269 miljoen hektaar, wat 2,15% of 49 950 hektaar minder is as die 2,319 miljoen hektaar wat verlede seisoen aangeplant is. Dit is ook 7,33% of 179 500 hektaar minder as die voornemens om te plant-syfer van 2,448 miljoen hektaar soos vrygestel in Oktober 2018.

Die voorlopige oppervlak onder witmielies is 1,257 miljoen hektaar, wat ’n afname van 0,88% of 11 100 hektaar verteenwoordig vergeleke met die 1,268 miljoen hektaar die vorige seisoen. In die geval van geelmielies is die oppervlakteskatting 1,012 miljoen hektaar, wat 3,70% of 38 850 hektaar minder is as die 1,051 miljoen hektaar aangeplant die vorige seisoen.

Sonneblomsaad

Die voorlopige oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 444 000 hektaar, wat 26,18% of 157 500 hektaar minder is as die 601 500 hektaar aangeplant die vorige seisoen.

Sojabone

Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 743 600 hektaar, wat ’n afname van 5,54% of 43 600 hektaar verteenwoordig vergeleke met die 787 200 hektaar aangeplant die vorige seisoen.

Grondbone

Vir grondbone is die oppervlakteskatting 19 200 hektaar, wat 65,90% of 37 100 hektaar minder is as die 56 300 hektaar aangeplant die vorige seisoen.

Sorghum

Die oppervlakteskatting vir sorghum het toegeneem met 59,72%, van 28 800 hektaar tot 46 000 hektaar teenoor die vorige seisoen.

Droëbone

Vir droëbone is die geskatte oppervlakte beplant 56 000 hektaar, wat 4,95% of 2 640 hektaar meer is as die 53 360 hektaar aangeplant die vorige seisoen.

Die hersiene oppervlakte- en eerste produksieskatting vir somergewasse vir 2019 sal op 27 Februarie vrygestel word. – CEC Verslag