“Dit word ál moeiliker om nuwe afslaers in die bedryf te kry, veral jong afslaers wat bereid is om in die werk in te kom.” So sê Allan Sinclair, afslaer en bestuurder van Vleissentraal Bloemfontein. In ’n onderhoud met Allen verlede jaar op Plaas TV, het hy ook gesê dat dit al hoe belangriker vir jong en aspirantafslaers raak om te weet wat die eienskappe van ’n gesoute afslaer is.

Read it in English

Daarom het Veeplaas onlangs by Allan en Barco van Niekerk, ’n vryskutafslaer en oudkampioen in die Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie, gaan aanklop om uit te vind wat hulle beskou as die belangrikste eienskappe waaroor ’n goeie afslaer moet beskik.

Lewendehawe-afslaers

In die eerste plek is dit belangrik om onderskeid te tref tussen ’n lewendehawe-afslaer en ander afslaers. ’n Lewendehawe-afslaer word grootliks onderskei deur sy of haar kennis van die produkte wat opgeveil word. Allan en Barco is dit eens dat dié kennis nie tot vee- en lewendehawe beperk moet wees nie, maar landboukennis in geheel moet insluit. Die afslaer moet ook die vermoë hê om goed met produsente te kan werk.

Karaktereienskappe

Daar is baie eienskappe wat ’n belangrike rol in die sukses wat ’n afslaer speel en daar is nie een eienskap wat werklik belangriker as ’n ander is nie. Barco meen egter dat ’n afslaer se energie, mensekennis, vaardighede en karakter uiteindelik die deurslag gee.

Allan ondersteun hierdie stelling en voel dat daar wel ’n paar kenmerke is wat ’n besonderse afslaer laat uitstaan. Dit begin by bereidwilligheid – ‘n afslaer moet onder begin en hom- of haarself tot in ’n topposisie opwerk. Die vermoë om in ’n span te werk, goed voor te berei en die veiling ná die tyd behoorlik af te sluit, verseker kliënte-tevredenheid.

Selfvertroue in sy of haar vermoëns asook die vermoë om uiteenlopende situasies te kan hanteer, maak ook die wêreld se verskil aan die verloop van ‘n veiling. ’n Sterk en goeie persoonlikheid, stem en ritme neem afslaers ook ver in die bedryf. Allan onderstreep ’n positiewe gesindheid en glo dit is die beste eienskap wat ’n afslaer in sy arsenaal kan hê.

Stem, duidelikheid en ritme

Die stem staan natuurlik sentraal tot ‘n veiling en stembeheer is ‘n absolute voorvereiste vir ‘n goeie veilingsresultaat en deelname. Die afslaer se stemtoon en intonasie is wat ’n gehoor se aandag op die veiling gevestig hou. Beide Allan en Barco glo dat ’n afslaer se dreunsang of chant die sukses van ’n veiling kan bepaal. Duidelikheid is van uiterste belang, omdat dit misverstande voorkom.

Goeie asemhaling en ritme sluit hierby aan. Dit bevorder duidelikheid en maak dit makliker vir die afslaer om die lotte op te veil. Die entoesiasme in die afslaer se stem kan ’n potensiële koper oorreed om die koop te maak, met die vertroue dat hy of sy die beste lot van die dag gekoop het.

Kennis van die bedryf

Barco sê ’n afslaer se bedryfskennis is uiteindelik net so belangrik soos sy persoonlikheid en stem, en dat dié ervaring oor die jare opgedoen word. Allan voeg by dat enige afslaer die ekonomiese waarde van die lewendehawebedryf moet verstaan. Bedryfskennis behels dus uitgebreide kennis oor markpryse en die faktore wat dit beïnvloed, soos weerpatrone, voeding, uitvoere, seisoene en dies meer. Hulle moet ook kennis van vee en klassifikasiestelsels hê.

Hy verduidelik dat wanneer dit by stoetvee kom, afslaers op hoogte moet wees van teelbeleid, teling- en rasstandaarde, asook produksiewaardes en die betekenis daarvan.

Kennis oor wetgewing

Kennis oor toepaslike wetgewing speel ook ’n belangrike rol. Hier verwys Allan spesifiek na die Wet op Verbruikersbeskerming, 2008 (Wet 68 van 2008) en die Wet op Veediefstal, 1959 (Wet 57 van 1959).

Uit die Wet op Verbruikersbeskerming is dit duidelik dat afslaers slegs ’n bod mag aanvaar van ’n bieër wat ’n kopernommer tydens registrasie by die veiling ontvang het. Die Veediefstalwet stipuleer dat die vee wat by ‘n veiling aangebied word, ten alle tye aan die regulasies wat in die Wet uiteengesit word, moet voldoen. Dit verwys onder meer spesifiek na die brand- of tatoeëermerke wat op die diere moet wees.

Jong en aspirantafslaers kan Allan en Barco se raad beslis in ag neem soos hulle aan hul loopbaan bou. ’n Passie vir landbou, ’n goeie gesindheid, wye bedryfskennis en ’n geoefende stem is ’n móét vir afslaers wat vordering wil maak.

“As jy enige van die topafslaers in aksie op die rostrum sien,” sluit Allan af, “behoort jy niks behalwe plesier op hul gesigte te sien nie.” – Deidré Louw, Veeplaas

Vir meer inligting oor die 2021 Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie se inskrywings, stuur ’n epos aan die outeur by deidre@plaasmedia.co.za.