Die PLAAS Landboujeugstigting is die sambreelliggaam wat na die Veeplaas-kuddeprojek omsien.

“Skole, maar veral landbouskole, is ’n baie belangrike en integrale deel van enige gemeenskap, veral in ons plattelandse gebiede,” sê Dawie Maree, hoof van landbou-inligting en -bemarking by FNB Landbou. Hy het onlangs met AgriOrbit gesels oor FNB se betrokkenheid by die PLAAS Landboujeugstigting.

Dawie sê dit is vir FNB Landbou baie belangrik om na Suid-Afrika se jeug, en spesifiek die landboujeug, om te sien.

Landboujeug is die toekoms

Mense dink as jy landbou studeer of as jy ’n leerling by ’n landbouskool is, moét jy gaan boer. Dit is egter glad nie meer die geval nie. “Daar is baie ander werksgeleenthede beskikbaar in landbou en landbou-verwante bedrywe – kunsmiskenners, grondkundiges en plantkundiges is net ’n paar alternatiewe beroepe in die landbousektor. Die dier- en veekundeveld is ook baie groot en daar kyk ons weer na veeartse en laboratoriumassistente,” sê Dawie.

“Dit is vanuit ’n bank se oogpunt ook baie belangrik om die volle spektrum van landbouberoepe te ontwikkel. Mense vergeet dikwels dat landbougegradueerdes ook by ’n bank kan werk. Onthou, elke handelsbank in Suid-Afrika het landboukenners wat ’n diens aan kliënte lewer.”

Hoekom dié stigting

“Ons sien dikwels dat besighede by projekte betrokke raak. Projekte werk net soveel beter as besighede bymekaarkom en hul fondse poel. FNB Landbou is by die PLAAS Landboujeugstigting betrokke, juis omdat daar ’n aantal besighede is wat hul kennis en fondse poel, en sodoende verseker dat dit doeltreffend aangewend word om die jeug te bevorder.”

Wat lê voor?

“By FNB Landbou sien ons van watter waarde die stigting is en glo ons dit gaan in 2019 sy voete volwaardig vind. Skole raak toenemend betrokke, so ook die verskillende rasgenootskappe,” sê Dawie. Die stigting beplan om ’n boeredag te hou by elke skool wat tans deel is van die stigting, en wil ook so die betrokkenheid van die gemeenskap aanmoedig. “FNB Landbou hoop om die stigting in 2019 uit te brei asook om ’n groter verskeidenheid kundiges te betrek,” sê Dawie – Michelle Verster, AgriOrbit

Skakel jou naaste FNB-tak of -bankier, of stuur ’n e-pos aan agric@fnb.co.za.

Klik hier om meer te lees oor die Plaas Landboujeugstigting.